Organizacja zespołów wiedzy

Organizacja zespołów wiedzy

Autor: Justyna Trippner-Hrabi

Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na zarządzanie takimi podmiotami. Zagadnienia te do tej pory nie zostały omówione zbyt szeroko zarówno w literaturze polskiej. jak i międzynarodowej. Ze względu na istotność tematu i jak dotąd małą jego eksplorację publikacja może stać się przyczynkiem do przeprowadzenia poszerzonych badań. _x000D_ Zarządzający powinni uświadamiać sobie. że powodzenie organizacji nie jest zależne tylko od indywidualnych wysiłków. ale zaangażowania zespołów. w których dokonuje się proces kodyfikacji wiedzy. Intencją autorki jest zaproponowanie takiego podejścia do budowania organizacji i przewodzenia nimi. w którym angażuje się grupy osób o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Potrzeba świadomego kierowania zespołami wiedzy przejawia się w różnych gałęziach gospodarki. Powyższe standardy kształtują potrzebę posiadania nowych umiejętności. zmiany mentalności oraz wprowadzania ulepszonych systemów zarządzania. Te ostatnie winny bazować między innymi na tworzeniu w organizacjach zespołów wiedzy. które ze względu na posiadane kompetencje najlepiej dopasują się do potrzeb i sygnałów płynących z rynków zewnętrznych i wewnętrznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 0.01


Czas w przestrzeni miasta

Autor: Paulina Tobiasz-Lis

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm. ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń. ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców. tożsamość struktury miejskiej. ale także czynniki kształtujące wyobrażenia osób o danym miejscu. w tym wypadku Łodzi. Problem podjęty w pracy jest ważny zarówno z poznawczej. jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego. a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca. w którym ludzie czuliby się dobrze. mogąc odnaleźć punkty odniesienia do przeszłości i do przyszłości._x000D_ Publikacja powinna zainteresować naukowców zajmujących się problematyką miejską. studentów geografii. gospodarki przestrzennej. architektury. pracowników biur promocji miast oraz łodzian.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Trzy oblicza Sawy Nemanjicia

Autor: Błażej Szefliński

Autor opisuje i konfrontuje trzy oblicza żyjącego na przełomie XII i XIII stulecia Sawy Nemanjicia. znanego też jako św. Sawa Serbski. jednej z najważniejszych postaci w historii Serbii – pierwszego zwierzchnika serbskiej Cerkwi autokefalicznej. wybitnego męża stanu. wielkiego prawodawcy. zręcznego dyplomaty. utalentowanego literata. Jest to pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona tej nieprzeciętnej osobistości. Rozdział opisujący Sawę jako postać historyczną stanowi najobszerniejszą naukową biografię tego świętego. jaka powstała od 1900 r. Drugie oblicze Sawy – jego autokreacja – było do tej pory obszarem zupełnie niezbadanym. Natomiast wizerunek w literaturze autorstwa innych twórców przeanalizowany został dotąd jedynie fragmentarycznie. Książka w zupełności wypełnia tę lukę nie t

14.95: https://woblink.com/ebook/some-renaissance-early-modern-topoi-in-the-twenty-first-century-null-207749u

Cena:


ISBN

9788381424561: Wydawnictwo

Format

39.95: https://woblink.com/ebook/telling-the-great-change-null-207884u

Cena:


Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo

Autor:

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:_x000D_ • Co to jest efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych?_x000D_ • Jaki wpływ na efektywność SSE mają czynniki makroekonomiczne charakteryzujące poziom uprzemysłowienia danego regionu kraju?_x000D_ • Jaki wpływ miał poziom rozwoju gospodarczego regionów dla wybór lokalizacji inwestycji w SSE?_x000D_ • Jakie znaczenie mają ulgi podatkowe dla inwestujących w SSE?_x000D_ • Jakie było wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa działające w SSE?_x000D_ • Jak oddziałują inwestycje w SSE na spadek bezrobocia w otoczeniu lokalnym?_x000D_ • Jakie jest znaczenie stref ekonomicznych w rozwoju regionów peryferyjnych?_x000D_ _x000D_ Autorzy udostępniają wyniki badań. na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny zweryfikować wpływ specjalnych stref ekonomicznych zarówno na gospodarkę Polski. jak i na rozwój regionów. Wykonane badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego oddziaływania inwestycji w SSE na spadek bezrobocia. wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Jurysprudencja 11. Mind the Gaps

Autor:

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa. a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką. a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych._x000D_ Redaktorzy serii_x000D_ Marek Zirk-Sadowski. Tomasz Bekrycht_x000D_ _x000D_ We are presenting to Readers the work which is a result of co-operation between Polish and Ukrainian specialists in jurisprudence. The texts which are presented in this monography are an example of pursuing a postulate of external and internal integration of jurisprudence. In our opinion. the theses presented in it have a chance of becoming an important voice in discussions on various forms of law violation and use of loopholes in law (law avoidance. abuse of law. tax avoidance etc.). Undoubtedly. the theses also constitute an interesting view from the perspective of an analysis of the legal transformation process in the countries of Central and Eastern Europe (especially Poland and Ukraine).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788379698394: Wydawnictwo

Format

19.4: https://woblink.com/ebook/regiony-w-prawie-i-praktyce-polska-ukraina-null-207527u

Cena:


ISBN

9788381429078: Wydawnictwo

Format

34.95: https://woblink.com/ebook/germanica-des-16-jahrhunderts-in-der-universitatsbibliothek-lodz-jakub-gortat-heinrich-hofmann–207971u

Cena: Heinrich Hofmann.andrzej krysiak, to nie jest do diabła love story pdf, nurowska książki, audiobook dziady, proces franz kafka pdf, żerca pdf, dlaczego nikt nie widzi że umieram, charles bukowski kobiety.pdf, mikołajek tekst pdf, monika łada, ksiegarnia internetowa ebook, zwykła przysługa, sofokles biografia, miejsce odosobnienia, menedżer skuteczny, sienkiewicz krzyżacy, remigiuszmróz, swiatlo ktore utracilismy, betonia, chłopiec z burzy książka, piotr klodkowski, porozumienie przeciw monowładzy: z dziejów pc, karolcia rozdział 3…