Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej

Autor: Elżbieta Płóciennik

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”. inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom)_x000D_ – praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli. wychowawców i pedagogów. pracujących w różnych instytucjach oświatowych. dla konsultantów i doradców metodycznych. a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych. służących rozwijaniu inteligencji analitycznej. twórczej. praktycznej. refleksyjności. myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Wydawnictwo: Wyd

Cena: 19.95


ISBN

9788382262537: Wydawnictwo

Format

6.49: https://woblink.com/ebook/kaa-na-polowaniu-rudyard-kipling-206132u

Cena:


Mała rzeka w dużym mieście

Autor: Adam Bartnik

Jest to książka z pogranicza geografii. hydrologii. hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. Waga przedstawianych wyników badań jest tym większa. iż w zasadniczej części zostały one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich. pracochłonnych i kosztochłonnych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium monograficzne. bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej. jak i jakościowej. wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne. zasoby kartograficzne i publikacje tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydrologicznych ukazujących tak kompleksowo stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym. _x000D_ Publikacja ta. oprócz wysokich walorów poznawczych. może mieć znaczenie praktyczne – szczególnie w zagadnieniach dotyczących oceny stanu i funkcjonowania środowiska wodnego w zlewni miejskiej Sokołówki._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


1

:

:

Cena:mansfield park online, mikuła paulina, ota pavel śmierć pięknych saren, samoliński, magdalena witkiewicz pdf, biologia nauka o życiu sprawdzian klasa 5, krzysztof tyniec karolina tyniec, białoszewski pamiętnik z powstania warszawskiego, książka metro, niesamowite przygody skarpetek, lunchbox na każdy dzień pdf chomikuj, pięć dni ze swastyką, teoria kwasów i zasad…