ISBN

ISBN

9788379699506: Wydawnictwo

Format

20.95: https://woblink.com/ebook/rzeczywistosc-i-zapis-null-207550u

Cena:


Majdan

Autor: Rafał Kowalczyk.

Książka oferowana Czytelnikowi jest na rodzimym rynku wydawniczym pozycją szczególną. Przygotowana przez międzynarodowy zespół autorów – dwóch polskich historyków z Uniwersytetu Łódzkiego i ukraińską uczoną ze Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku – składa się z trzech części: opowieści o burzliwych dziejach Ukrainy i Ukraińców od czasów najdawniejszych do współczesności. osobistych relacji z dramatycznych wydarzeń z przełomu lat 2013 i 2014 na kijowskim Placu Niepodległości i lwowskim Euromajdanie oraz obszernego działu albumowego. zawierającego opracowane. niepublikowane do tej pory zdjęcia z Kijowa. Lwowa i Łucka. ilustrujące historię ukraińskiej rewolty sprzed dwóch lat. Wyjątkowy charakter wydawnictwa wynika jednak nie tylko z niecodziennego połączenia w nim naukowej narracji. spisanych wsp

28.35: https://woblink.com/ebook/zarys-historii-uniwersytetu-lodzkiego-1945-2015-wieslaw-pus-207529u

Cena:


Rozmowy przy filmie

Autor:

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”. zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Głównymi bohaterami Rozmów… nie są twórcy filmowi. lecz filmoznawcy. opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych. lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna publikacja. choć poruszane wątki dotyczą wielu zagadnień. często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów. chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą. oraz zamiłowaniem do kina._x000D_ Dla osób znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem. nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla wszystkich pozostałych – zachętą. aby sięgnąć po książki naszych rozmówców.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw

Autor: Maciej Kozłowski

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny program partycypacyjny. angażujący wszystkich pracowników powinien stymulować długookresową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. a także integrować realizację celów kierownictwa z celami pracowników szeregowych. Konieczna jest więc odpowiednia konstrukcja programu i czytelne parametry do prowadzenia właściwej polityki firmy. Zróżnicowane podejście do celowości wprowadzania takich programów w przedsiębiorstwach. sporadyczność i brak kompleksowości dotychczasowych badań oraz niejednoznaczne wnioski wypływające z wdrażania programów partycypacyjnych skłoniły autora publikacji do szerszego poznania natury partycypacji finansowej._x000D_ Diagnoza najważniejszych form programów partycypacji finansowej w wybranych państwach europejskich i w Polsce pozwoliła na zwiększenie wiedzy o przedmiocie pracy i wykazanie zależności pomiędzy stosowanymi programami a rezultatami ekonomiczno-społecznymi w przedsiębiorstwach w różnych krajach. Przedstawione w monografii zależności oraz wnioski końcowe mogą stanowić przyczynek do podjęcia kroków zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie wdrażania i realizacji programów partycypacji finansowej. a propozycje modelowych działań mogą ułatwić przezwyciężenie międzynarodowych barier stojących na drodze do szerszej implementacji rozwiązań partycypacyjnych w przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Metafora w działaniu

Autor: Dorota Rybarkiewicz

Książka dotyczy przejawów. sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor – zarówno werbalnych. jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono w niej dziedzinom praktycznym. takim jak: prawo. polityka. edukacja. psychoterapia. perswazja. Z tego powodu ta niezwykle pasjonująca publikacja może stać się źródłem inspiracji nie tylko dla osób zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi czy kognitywistycznymi. lecz także dla każdego. kto „tropi” metaforę we współczesnym języku._x000D_ Monografia zawiera konkretne wskazówki i analizy wpływu zewnętrznej formy metafory na jej znaczenie oraz oddziaływania metafor na doktryny i praktyczne aspekty życia. Jej celem jest zachęcenie czytelnika do świadomego korzystania z opisanych mechanizmów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwe

Cena: 24.95


1

:

:

Cena:dieta sirt pdf, pozłacana rybka, pułapki myślenia kahneman, marta kieniuk, hitler dzieci, mariusz szczygła nie ma, dziennikarz wojenny, pracoholizm pdf, amerykańscy bogowie audiobook, sex nie miłość vi keeland, homo deus ksiazka, ibuk.pl za darmo, słownik ukraiński polski, stellaris poradnik, cultural appropriation po polsku, dawid ickea, nioh solucja, leonardo da vinci isaacson, magiczne drzewo i czerwone krzesło, boss of me, ekobiografia krakowa, ebook darmowy…