Legendy arturiańskie. Tom 2. Mroczna czarodziejka

Legendy arturiańskie. Tom 2. Mroczna czarodziejka

Autor: Autor Nieznany

Cykl klasycznych legend arturiańskich w uproszczonych adaptacjach dla dzieci.

Szczęśliwe dzieciństwo Morgany kończy się. gdy Król Uther wypowiada wojnę jej ojcu. Dziewczynka zostaje wysłana z ukochanego domu w Tintagel do klasztoru. w którym spędza następnych osiem lat. Tam z pomocą tajemniczej Iony odkrywa swe mroczne moce. uczy się też je kontrolować. Do dnia. gdy otrzymuje niespodziewany list. a wraz z nim szansę na zemstę…

Wydawnictwo: Heraclon International

Cena: 21.95


Medialne oblicza sportu

Autor:

Sport jako zjawisko kulturowe stał się w ostatnich latach przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej. Będąc niegdyś wyłącznie obiektem fascynacji kibiców. ze względu na powszechność. popularność i siłę społecznego oddziaływania skupia dziś uwagę badaczy naukowych. funkcjonując jako ważny składnik dyskursu medialnego. Ponieważ obraz poszczególnych dyscyplin kreowany jest w sposób zapośredniczony. nie tylko z udziałem samych dziennikarzy. podlega on wielowątkowej rekonstrukcji dokonywanej przez uczo¬nych na gruncie badań socjologicznych. psychologicznych i lingwistycznych. Książka. którą oddajemy do Państwa rąk. ma przybliżyć werbalny aspekt komunikacji medialnej dotyczącej sportu. Wpisuje się w nurt badań nad językiem sportu prowadzonych już od kilkunastu lat na Uniwersytecie Łódzkim._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Wykładniki spójności w tekstach pisanych przez obcokrajowców

Autor: Magdalena Karasek

Czytelnik znajdzie w publikacji analizę mechanizmów spójności językowej w tekstach pisanych przez obcokrajowców. którzy przystąpili do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. a następnie klasyfikację stosowanych przez nich wykładników. Autorka bada. jak zmieniają się sposoby wiązania wyrażeń zdaniowych w zależności od poziomu znajomości języka oraz wskazuje najczęściej popełniane przez cudzoziemców błędy. Podstawa to materiały egzaminacyjne (wypowiedzi pisemne) z trzech poziomów nauczania: B1. B2 i C2. Z badań płynie wniosek. że umiejętność tworzenia spójnych tekstów jest integralną częścią kompetencji komunikacyjnej. rozwijającej się wraz ze wzrostem kompetencji językowej. Wykładniki więzi okazały się bardziej istotne w dłuższych formach wypowiedzi. takich jak charakterystyka. tekst argumentacyjny. opis czy esej._x000D_ Brakuje opracowań o podobnej tematyce. zarówno w literaturze polskiej. jak i światowej. Większość prac odnoszących się do spójności tekstu dotyczy rozważań na poziomie filologicznym. natomiast publikacja Magdaleny Karasek jest zwróceniem się w kierunku praktycznej aplikacji instrumentarium językoznawczego do działań dydaktycznych._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Democracy at Risk

Autor: Ewa Rokicka.

The book analyses the threats to democracy that are associated with the rise of extreme-right parties and xenophobia in European Union countries. The authors show that the growing distrust towards democratic institutions and the increasing strength of populism and nationalism are connected with persistent inequalities and the malign focus on immigrants as scapegoats for the misery. Case studies from Germany. Great Britain. and Poland examine the details of the anti-democratic movements in these countries. They demonstrate the real threats to democracy and peaceful coexistence. and to the very future of the European project. its principles of solidarity and its political ambitions of convergence through mutual support. The reader will find in the book extensive empirical material outlining the situation in the European Unio

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8marsz radeckiego roth, elliot aronson człowiek istota społeczna, karolina kalina-bulcewicz, ferdydurke mobi, witaj karolciu pdf, pilipiuk 2586 kroków, podział spółek handlowych, magdalena kordel blog, imię róży pdf, przekraczanie poziomów świadomości, dzieci zapomniane przez boga, chmielarz podpalacz, ekklesia, kazimierz nowak rowerem i pieszo przez czarny ląd…