A Christmas Carol

A Christmas Carol

Autor: Charles Dickens

A Christmas Carol – a novella by Charles Dickens. an English writer who is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era.

A Christmas Carol recounts the story of Ebenezer Scrooge. an elderly miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the spirits of Christmas Past. Present and Yet to Come. After their visits. Scrooge is transformed into a kinder. gentler man.

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 12.99


Na fundamencie

Autor: Austin Lynn

Kiedy do Nehemiasza docierają wieści. że mur Jeruzalem jest zburzony. a jego bramy płoną ogniem. mężczyzna szuka Bożego przewodnictwa w poście i modlitwie. Kierowany Bożą wolą. rezygnuje ze stanowiska podczaszego perskiego króla Artakserksesa. Wyrusza do Jerozolimy. aby odbudować mur. symbol potęgi jego narodu. Nehemiasz nie spodziewał się jednak wszystkich niebezpieczeństw. jakie go czekają. Przywódcy okolicznych narodów stają się jego zaciekłymi wrogami. planują zabić go i na zawsze zatrzymać odbudowę muru. W tym samym czasie susza spowodowała. że kraj zubożał. a wiele rodzin było zmuszonych oddawać swoje dzieci do niewoli. by móc przeżyć. Część „Na fundamencie” przedstawia odbudowę muru z perspektywy wielu postaci. stanowi potężne zakończenie „Kronik Odnowy”. Ten obraz wiary pośród uc

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 10


:

:

Cena:


Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Autor: Janusz Skodlarski

Władysław Grabski był wybitnym politykiem i reformatorem. Jego zasługi w dziele unifikacji i stabilizacji gospodarki polskiej po I wojnie światowej nie budzą dzisiaj żadnych wątpliwości. Głównym motywem w jego działalności publicznej i pracy naukowej była troska o przyszłość Polski. Niepodległość i poprawę bytu społeczeństwa miał zapewnić rozwój gospodarczy. Bezpieczeństwo kraju i pomyślność obywateli uzależniał Grabski przede wszystkim od rozwiązania problemów wsi: „Dla ogólnego postępu społeczeństwa. dla jego siły narodowej i państwowej. dla udoskonalenia społecznego i cywilizacyjnego koniecznym jest. by ogół ludności wiejskiej miał wysoki stopień niezależności gospodarczej oraz by w jego środowisku była znaczna ilość ludności zdolnej do

27.45: https://woblink.com/ebook/mniejszosc-niemiecka-w-polsce-srodkowej-tadeusz-marszal-207929u

Cena:hybrydyczność, rykoszet co to, simon beckett niespokojni zmarli, płomien crossa pdf, powrót z bambuko audiobook, krzysztof warchoł autorski program nauczania wychowania fizycznego 2017 pdf, trochonowicz jankiewicz, agnieszka trzebska, fitokosmetologia, uchwycić żywioł, najwyższa sprawiedliwość, nawiedzony dom audiobook, okładka pocket, the perfect game. tom 1. rozgrywka pdf, zwariowane pojazdy, wyrażenia idiomatyczne angielski, mirosław oczkoś, psychologia kliniczna dziecka, łódź charona, hayward jennifer…