Tekst. słowo. obraz

Tekst. słowo. obraz

Autor:

Punktem wyjścia dla autorów publikacji jest tekst. który w naukach humanistycznych stwarza szerokie możliwości analizy związanej zarówno z literaturoznawstwem. jak i edytorstwem naukowym. translatoryką czy designem. Kategorie uzupełniające to „słowo” i „obraz” – autorzy postawili sobie za cel przyjrzeć się tekstowi z nieoczywistych stron._x000D_ „Tom przynosi nie tylko wiele nowych ustaleń. lecz także świeże spojrzenie na prezentowane zagadnienia. Na uwagę zasługuje szeroki kontekst kulturowy i komparatystyczny oraz podejmowanie aktualnych problemów (edytorstwo elektroniczne). Autorzy zajmują się tematami. które na polskim gruncie nie były wcześniej badane systemowo (brazylijska poezja konkretna). Zdarza się też. że praca w zasadniczym swym kształcie jest próbą zastosowania znanych kategorii analitycznych do mało znanego typu tekstu (fotokast)._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Danuty Kowalewskiej_x000D_ Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Konspiracja trzech pokoleń

Autor: Przemysław Waingertner

Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje trójpokoleniowej polskiej konspiracji patriotycznej „Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących ruch zetowy. Ukazuje ich struktury. idee. działalność i postacie liderów z okresu zaborów. Wielkiej Wojny. II RP. II wojny światowej oraz lat powojennych na emigracji i w kraju (w PRL i III RP). Dzieje „Zetu” zostały przedstawione na podstawie rozległej kwerendy archiwalnej i prasowej oraz bogatego zbioru źródeł opublikowanych i literatury przedmiotu. Dzięki wnikliwym badaniom autorowi udało się zrekonstruować fascynujący wizerunek tajemniczej. mało znanej. a przecież najdłuższej konspiracji w najnowszej historii Polski.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Metafora w działaniu

Autor: Dorota Rybarkiewicz

Książka dotyczy przejawów. sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor – zarówno werbalnych. jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono w niej dziedzinom praktycznym. takim jak: prawo. polityka. edukacja. psychoterapia. perswazja. Z tego powodu ta niezwykle pasjonująca publikacja może stać się źródłem inspiracji nie tylko dla osób zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi czy kognitywistycznymi. lecz także dla każdego. kto „tropi” metaforę we współczesnym języku._x000D_ Monografia zawiera konkretne wskazówki i analizy wpływu zewnętrznej formy metafory na jej znaczenie oraz oddziaływania metafor na doktryny i praktyczne aspekty życia. Jej celem jest zachęcenie czytelnika do świadomego korzystania z opisanych mechanizmów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwe

Cena: 24.95tajna wojna, royal zamek z alabastru, intercyza a rozwód, harry potter autor, gen ukryta historia chomikuj, klinimetria, teoria wychowania w zarysie łobocki, nietypowa matka polka chomikuj, beata harasimowicz, rafał otoka-frąckiewicz choroba, zły tyrmand, zapach boga, gramatyka francuska pdf, urobieni reportaże o pracy, damian trela, trzaskalik krzysztof, gta v city, źródła finansowania samorządu terytorialnego, jomswiking, ludlum audiobook, szczescie diabla, jerzy kowalczyk, chemia testy gimnazjalne…