Telling the Great Change

Telling the Great Change

Autor:

The book is pioneering in Poland. but also in Central Europe. lt shows the mechanisms of adaptation to the systemie transformation in Poland after 1989. based on the analysis of narratives of people barn in 1960. 1970 and 1980 who are representatives of diverse social milieus and have different professional and life experiences. The reader will find here a model application of the biographical research methodology developed by Fritz Schütze for a series of case studies. which makes this publication the most extensive work using the indicated method for research on transformation. The authors of the individual chapters. emphasizing the individual agency of the subjects. avoid the pitfalls of neoliberal discourse shifting responsibility for their fates onto individuals. Apart from the analysis of autonomous ways of agency. they

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji

Autor:

Recenzowana książka porusza bardzo aktualną problematykę. cieszącą się zainteresowaniem zarówno środowisk naukowych. jak i praktyków. Jej zaletą jest to. że porządkuje złożoną problematykę zachowań ludzi rozpatrywaną przez pryzmat wielu nauk. Jest udaną próbą przedstawienia różnych podejść dotyczących zachowania człowieka w zmieniającej się organizacji. (…) Jest to dojrzała praca. która skłania do refleksji nad wieloaspektowym charakterem zarządzania ludźmi w organizacji._x000D_ Książka może stanowić wartościową lekturę dla studentów zarządzania i nauk pokrewnych. dla kadry menedżerskiej (różnych szczebli) oraz dla tych. którzy chcą lepiej zrozumieć i poznać ludzkie zachowania i dzięki temu udoskonalić swoje umiejętności postępowania z ludźmi._x000D_ Z recenzji wydawniczej_x000D_ dr hab. Elżbiety Jędrych. prof. PŁ

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autor:

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. które są podejmowane przez różne instytucje. przede wszystkim biblioteki. a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli bibliotek. aranżacji ich przestrzeni. reorganizacji ich działalności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytelnictwa i kształtowanie nawyków czytelniczych. Autorzy zajęli się ponadto wybranymi zagadnieniami z zakresu zainteresowań czytelniczych młodego odbiorcy i odpowiadających na nie ofert wydawniczych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788380881471: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/analiza-fundamentalna-aleksandra-pieloch-babiarz-artur-sajnog-207743u

Cena: Artur Sajnógsw dymfna, kontrola emocji, rewitalizacja pdf, stany nagłe 3, sprawdzian dla klasy 3, beręsewicz, największa bitwa 2 wojny światowej, katastrofizm w literaturze, roman pdf, piękna i bestia lektura pdf, tamra, początki (prawie) wszystkiego, strategia blekitnego oceanu…