Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem. Tom 1

Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem. Tom 1

Autor: Monika Marcinkowska

W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej. ukazując sieć relacji. kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość._x000D_ _x000D_ W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem. właścicielami. kierownictwem. pracownikami. klientami. wierzycielami. konkurentami (kooperentami). kooperantami (dostawcami i partnerami). państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku. czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2


Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej

Autor: Wioletta Krawiec

Niniejsza publikacja stanowi próbę skonfrontowania założeń teoretycznych w zakresie cyklu życia produktu bankowego z realiami polskiego sektora bankowego oraz doświadczeniami banków detalicznych. Przeprowadzone badania nad przebiegiem cyklu życia produktu bankowego przyczyniły się do wzbogacenia pracy w opisy i wnioski związane z wykorzystaniem tej koncepcji do skutecznych działań w obszarze kreowania produktu bankowego oraz wyodrębnienia różnic i podobieństw w przebiegu krzywych cyklu życia dla wybranych „klas” i „typów” produktów bankowych z uwzględnieniem kwestii długości (czasu) życia danego produktu na rynku. Badania empiryczne pozwoliły również na zdiagnozowanie stanu wiedzy o cyklu życia produktu wśród kadry menedżerskiej i wykorzystaniu jej w polityce produktu banku._x000D_ Książka ta może posłużyć jako źródło poszerzenia wiedzy na temat koncepcji cyklu życia produktu oraz jej zakresu zastosowania do działań w obrębie polityki produktu finansowego. w szczególności bankowego. Przeznaczona ona jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i marketingu. menedżerów produktu oraz pracowników działu badań nad produktami finansowymi.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 15.6


Rola negatywnych stylów w zespole napięcia przedmiesiączkowego

Autor: Andrzej Śliwerski

Publikacja dotyczy aktywacji negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu miesiączkowego. Zawiera prezentację badań własnych autora. przeprowadzonych na grupie 295 kobiet. z uwzględnieniem rozbudowanej procedury. Celem opracowania jest sprawdzenie. czy w ostatniej fazie cyklu menstruacyjnego zwiększa się natężenie negatywnych stylów poznawczych. które stanowią jedną z przyczyn epizodów depresyjnych oraz czy kobiety charakteryzujące się tymi stylami są bardziej podatne na zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788381420785: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/bruno-kreisky-agnieszka-kisztelinska-wegrzynska-207684u

Cena:


Cmentarna lilia

Autor: Selma Lagerlöf

“Cmentarna lilia” to powieść Selmy Lagerlöf. szwedzkiej pisarki. laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

“— Znamy artystów. rzekła pani Blomgren. którzy podejmują dzieci z ulicy. uczą swego rzemiosła i następnie korzystają z ich pracy. Niejednemu uda się wyhodować gwiazdę. i ciągnąć z niej duże dochody. My tego nie pragniemy bynajmniej. marzymy tylko o tem. aby dożyć czasu i zobaczyć jak Ingryda błyszcząc cekinami i klejnotami. skakać będzie przez obręcze. z konia na koń. a cyrk będzie drżeć od oklasków. To byłoby koroną naszego życia. Kochamy tę małą. żyć bez niej nie możemy. Dla niej tylko trzymamy jej dziadka. nie jest to artysta wcale. tylko dla niej. dajemy mu przytułek. A ona jest niewdzięczną; czyż nie powinna się wstydzić. że dotąd nie nauczyła się

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45mity słowiańskie pdf, jozef karika, nieznośny milioner pdf doci, kroniki akaszy pdf, domniemanie niewinności niewinna pdf, paweł beręsewicz książki, mortal kombat xl ciosy, ebooki download, robert małecki książki, strategie podatkowe, twierdza szyfrów audiobook, asy przestworzy gra, pasażerka zofia posmysz, mówili że jestem zbyt wrażliwa, prezentacja naukowa, klementyna suchanow, geologia polski…