Świadomość rodząca obrazy

Świadomość rodząca obrazy

Autor: Marzena Karwowska

Zamieszczone w książce studia stanowią przykład antropologicznego odczytania wybranych tekstów literatury polskiej XX wieku. poddawanych już wcześniej przez badaczy wielokrotnie procesom interpretacyjnym. Bachelardowska teoria ponadkulturowej jedności wyobraźni oraz Durandowska teoria antropologicznych struktur wyobraźni i koncepcja pluralizmu kulturowego pozwalają spojrzeć na artystę jako fenomen wyobrażeniowy. COGITO MARZĄCE. ŚWIADOMOŚĆ RODZĄCĄ OBRAZY. Zawarte w publikacji szkice mają stanowić próbę ukazania. na przykładzie konkretnych tekstów artystycznych. potencjału interpretacyjnego tkwiącego w Bachelardowsko-Durandowskiej antropologii zastosowanej do hermeneutyki dzieła literackiego._x000D_ Z Wprowadzenia_x000D_ Monografia Marzeny Karwowskiej to wartościowa praca. wpisująca się w międzynarodowy krąg badań mających na celu poszukiwanie uwarunkowanych antropologicznie mechanizmów. którym podlega wyobraźnia artystyczna. Stanowi godną uwagi alternatywę dla dominującego w badaniach literaturoznawczych dyskursu postmodernistycznego. odrzucającego w zasadzie antropologiczną perspektywę badań nad treściami kultury. Książka jest potrzebnym. istotnym przyczynkiem do badań nad wyobraźnią twórczą w literaturze polskiej XX wieku. inspirującym do myślenia o treściach kultury jako o systemie wyobrażeń (w tym przypadku rozpatrywanych na poziomie poetyki tekstu)._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Jasionowicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788379696048: Wydawnictwo

Format

34.64: https://woblink.com/ebook/zrozumiec-terytorium-null-208109u

Cena:


Stawanie się recydywistą

Autor: Renata Szczepanik

W książce zawarto zagadnienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to. czy w karierze instytucjonalnej recydywisty istnieją „punkty”. które pozwalają (jemu. społeczeństwu. systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości. Przedmiotem analiz jest odkrywanie sposobów. w jaki recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej). Gromadzenie oraz podążanie za danymi empirycznymi (metodologia teorii ugruntowanej) spowodowało wyłonienie się obrazu doświadczeń i działań. które składają się na wieloletni proces stawania się recydywistą. tj. bycia beneficjentem specyficznej kariery instytucjonalnej prawno-

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95edmund juśko, pamiętniki swingersów, diana biografia, prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie allen carr, wydawnictwo naukowe pwn, adam bartosiewicz, pdf książki za darmo, dowody na istnienie wydawnictwo, asiunia lektura pdf, becca fitzpatrick finale, hashimoto pdf, korwin piotrowska książka, romans erotyk książka, drań z hollywood pdf, paulo coelho pdf, cesarz kapuscinski, terelak, cellulit pdf, królikula kolorowanka…