Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce

Autor: Iwona Świeczewska

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności polskiej gospodarki. ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące wewnątrz gospodarki. jak i absorpcję wiedzy ze źródeł zewnętrznych._x000D_ W publikacji zaprezentowano badania nad źródłami wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Zastosowane na szeroką skalę metody input-output pozwoliły na skonstruowanie narzędzia. za pomocą którego stało się możliwe określenie ścieżek dyfuzji krajowych zasobów wiedzy w polskiej gospodarce. przy założeniu. że proces ten odbywa się poprzez przepływy surowców i materiałów pochodzenia krajowego. Dzięki temu badaniu wskazano gałęzie gospodarki. które są głównymi dostarczycielami innowacji dla pozostałych gałęzi. a także te. które są głównymi beneficjentami tego procesu. Uwzględnienie krajowych i zagranicznych zasobów wiedzy w modelach objaśniających poziom i dynamikę łącznej produktywności czynników produkcji dla poszczególnych gałęzi polskiej gospodarki umożliwiło identyfikację źródeł wzrostu jej efektywności zarówno w długim. jak i krótkim okresie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Czas i miejsca w biografii

Autor:

W kolejnym tomie serii „Biografia i badanie biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych kategoriach – czasu i miejsca – w kontekście biograficznym. Kategorie te traktowane są jako przestrzenie uczenia się człowieka. Autorzy wskazują na potencjał edukacyjny. jaki w nich tkwi. i proponują nowe. interdyscyplinarne. teoretyczne ujęcia tych zagadnień. Czytelnik znajdzie w tomie również przykłady badań w zakresie tej tematyki: przeczyta o tym. w jaki sposób człowiek uczy się „z miejsc” i jaką rolę w uczeniu się odgrywa czas. także w sytuacjach egzystencjalnie trudnych._x000D_ Ze wstępu Elżbiety Dubas

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Rola negatywnych stylów w zespole napięcia przedmiesiączkowego

Autor: Andrzej Śliwerski

Publikacja dotyczy aktywacji negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu miesiączkowego. Zawiera prezentację badań własnych autora. przeprowadzonych na grupie 295 kobiet. z uwzględnieniem rozbudowanej procedury. Celem opracowania jest sprawdzenie. czy w ostatniej fazie cyklu menstruacyjnego zwiększa się natężenie negatywnych stylów poznawczych. które stanowią jedną z przyczyn epizodów depresyjnych oraz czy kobiety charakteryzujące się tymi stylami są bardziej podatne na zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów

Autor: Marek Kulesza

Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń rozprawę pana Marka Kuleszy do druku i szerokiego rozpowszechnienia. Ujawniono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzeć do środowisk naukowych. szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną w kraju. _x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. zw. Dr hab. Krystyny Marzec-Holka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8dzieła filozoficzne, serca ciemności, fokusowanie, test magiczne drzewo olbrzym, bieguni fragmenty, o miłości wroga, julia czyli nowa heloiza, tadeusz kaczorek, władysław biały, żądło genowefy, system finansowy w polsce pietrzak pdf, polscy poeci współcześni, poprawka z matury, stanisław lem książki, jak sprawić by dziewczyna za tobą szalała, english for dietetics chomikuj, przygody młodego człowieka, piekło jak wygląda, zwiadowcy bitwa o skandię pdf, taniec ze smokami pdf, ułomek…