Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Autor: Dorota Witkowska

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). wprowadzonych w latach 2011-2014. na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe. dowiedziono. że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE. co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać. iż do 2014 roku inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne. jednak uległo to zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne. co wynikało z obow

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Autor:

Miasta są złożonymi. wieloelementowymi organizmami. a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie. gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne. trzeba zwrócić uwagę na powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Szczególnie ważne jest zintegrowane podejście do zagospodarowania przestrzeni. planowania systemów infrastruktury technicznej czy rozwoju społeczno-gospodarczego. co powinno przekładać się na planowanie i realizowanie poszczególnych polityk miejskich opierających się na współpracy wielu interesariuszy._x000D_ W publikacji wyjaśniono teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania rozwojem miast. integrując wielopłaszczyznową i wieloaspektową problematykę zarządzania miejskiego. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zarządzaniem współczesnymi obszarami miejskimi z uwzględnieniem podejścia terytorialnego – zarówno do władz samorządowych. instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego. jak i do studentów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Autor: T. Bartosz

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje modeli oceny dojrzałości procesowej i pomiaru wyników organizacji. a także wyniki badań wtórnych – obejmujących systematyczne przeglądy literatury. analizę i syntezę dotychczasowych badań empirycznych analizowanego obszaru – oraz badań pierwotnych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody modelowania równań strukturalnych._x000D_ Monografia jest adresowana zarówno do teoretyków. jak i praktyków zarządzania. a przede wszystkim do osób pragnących zgłębić kwestie związane z dojrzałością procesową i jej wpływem na wyniki organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788379697021: Wydawnictwo

Format

23.5: https://woblink.com/ebook/orientacja-rynkowa-we-wspolrzadzeniu-miastem-justyna-anders-morawska-wawrzyniec-rudolf-208113u

Cena: Wawrzyniec Rudolf


Między obrazem a tekstem

Autor:

„Obraz” to malowidło na płótnie. ale też abstrakcja – wyobrażenie obiektów. relacji i zdarzeń w umyśle. Myślimy – i mówimy – o tekstach jako „obrazach rzeczywistości” i „malujemy obrazy słowami”. zastępując pisarza malarzem w zgodzie z rozbudowaną metaforą pojęciową. „Obrazowanie” to termin opisujący raczej konstruowanie tekstu niż obrazu. Z drugiej strony. w terminologii wielu badaczy. obraz jest też „tekstem”. który można „odczytać” w taki lub inny_x000D_ sposób. Jeśli jednak obraz jest tekstem. a tekst obrazem. to jak rozumieć słowo „między”? Czy może istnieć coś – jakaś przestrzeń – między bytami. które są. jak nam podpowiada (mądrze. czy oszukańczo?) język. tożsame? I czy „między” łączy tu. czy dzieli? Czy relacja między obrazem a tekstem jest podobna do uczucia między dwiema osobami? Czy też zieje między nimi przepaść. lub rozciąga się ziemia niczyja? Sensy gmatwają się coraz bardziej. to. co wydawało się proste. wcale takie nie jest._x000D_ _x000D_ Owa niejednoznaczność. paradoksalność. owo zapętlenie tytułu oddaje jednak świetnie zawartość tego tomu. Mnogość punktów widzenia. z jakich patrzą na temat autorzy. ich odmienne pojmowanie interesujących nas relacji i różne sposoby ich opisu – ich różne obrazy w ich tekstach – tworzą mozaikę złożoną z bardzo różnych elementów. które jednak układają się (mamy taką nadzieję) w barwną i interesującą całość._x000D_ _x000D_ Fragment wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18kuracja życia książka, z odwagą w nieznane, noce i dnie audiobook, tajemnicza wyprawa tomka pdf, żulczyk świątynia, nie płacz koziołku, chemia pdf, baudolino, moje widzenie świata, krystyna janda książki, historyzm maski, helena rubinstein książka, w kręgu upiorów i wilkołaków, na szczycie pdf, syn mafii pdf, nicholas sparks we dwoje pdf, fce testy książka pdf, maria sima, anatomia klamstwa, nauka hiszpańskiego pdf, jezioro bodeńskie powieść, siostry douglas, książki za darmo do pobrania, bitwa o skandię, kindle format mobi, metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych pdf…