Przywry Trematoda. Zeszyt 34C

Przywry Trematoda. Zeszyt 34C

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowano 25 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata). jak i kręgowcom (Vertebrata). Kolejne tomy Fauny Słodkowodnej Polski zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o należących do niej gatunkach. rodzajach. rodzinach i rzędach. Integralną częścią każdego opracowania są klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu. monografie na temat poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zeszyty Fauny Słodkowodnej Polski przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski.

Tom 34C. autorstwa prof. dr

35: https://woblink.com/ebook/modna-polka-rozmowy-o-modzie-urodzie-i-zyciu-z-polskimi-ikonami-stylu-holownia-natalia-147084u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/147880/epub

1:

:

Cena:sekielski susza, proces pielęgnowania poród fizjologiczny, napraw się pdf, aż do śmierci, spychalska, wojna i pokój lew tołstoj, emergency 4 poradnik, kasacja mróz pdf chomikuj, józef dziechciarz, ludzie znikąd, herodot dzieje pdf, nicram, szklany klosz pdf, judith orloff, chyłka inwigilacja, kozacy definicja, wszystko w porządku. układamy sobie życie, uwięzione pdf, finanse publiczne teoria i praktyka owsiak pdf, homo deus krótka historia jutra chomikuj, cudowna podróż pdf, śliwerski współczesne teorie i nurty wychowania pdf, struktura teorii socjologicznej…