:

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Rozwój i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych

Autor: E. Jadwiga

Jeżeli wydaje Ci się. że wiesz o negocjacjach wszystko. to masz rację – tylko Ci się wydaje._x000D_ _x000D_ Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu negocjacji. komunikacji interpersonalnej oraz wywierania wpływu na ludzi. Autorka zachęca czytelników do zgłębiania tajników sztuki negocjacji – w przystępny sposób prezentuje treści. a także podaje liczne przykłady z praktyk negocjacyjnych i opatruje je licznymi komentarzami._x000D_ Wyuczenie się na pamięć standardowych reguł postępowania nikomu nie zapewni sukcesu w negocjacjach. Umiejętność negocjowania nie jest przekazywana w genach – do perfekcji dochodzi się dzięki własnemu uporowi w zdobywaniu zarówno wiedzy. jak i umiejętności analitycznego postrzegania procesów. w których uczestniczymy. Nigdy nie osiągniemy negocjacyjnego mistrzostwa. jeśli nie oderwiemy się od głęboko zakorzenionych poglądów. schematów zachowań i bazowania na nie zawsze dobrych doświadczeniach. Nieuwzględnienie perspektywy drugiej strony oraz narzucanie jej naszych przekonań i wartości zawsze prowadzi do frustracji i niezadowolenia._x000D_ W trakcie negocjacji powinno nam przyświecać motto. którym kierowała się też autorka książki: „Daj mi to. czego potrzebuję. w zamian otrzymasz to. co jest potrzebne Tobie” (Gavin Kennedy).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Stowarzyszanie się wykluczonych

Autor: Małgorzata Kostrzyńska

Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne. prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy W swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację. która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja procesu ich stowarzyszania się. w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styku światów osób bez domu oraz „domnych”.Wygenerowana w badaniu teoria ciągłości biograficznej stowarzyszenia. ujawniająca cykliczność przemian władzy i powtarzalność towarzyszących jej mechanizmów. może mieć zastosowanie w różnych stowarzyszeniach. które są specyficzne. lecz nie ze względu na kwestię społeczną. ale działanie społeczne. komunikację – bezdomność stanowi tu jedynie przykład służący dalszemu uogólnieniu._x000D_ Publikacja skierowana jest zarówno do środowiska akademickiego (badacze. studenci). jak i środowiska organizacji pozarządowych i profesjonalistów zajmujących się na co dzień pomocą oraz integracją społeczną._x000D_ „Opis zawarty w pracy jest uchwyceniem procesu stowarzyszania się. równoznacznego z kondycją demokracji. która „istoczy się” między innymi w takim właśnie – ludzkim działaniu. W tym przypadku. dzięki wybranej metodologii i ogromnej wrażliwości badawczej Autorki – działaniu znakomicie wiążącym zróżnicowane światy Badanych i Badaczki. przekraczającym społeczne podziały. łamiącym stereotypy oraz zdejmującym (przemieszczającym) piętna […]. Autorka zadbała o każdy szczegół i – ogromnie celnie – określiła go jako badanie społecznie zaangażowane. wiążące się ze społeczną zmianą […]. Arcyciekawe są wyniki analizy strategii i taktyk rozgrywających się w przestrzeni hostelu i obecnych w analizowanym procesie stowarzyszania się. Zachowując świadomość ograniczeń wynikających z metody. skłaniają one do refleksji o uniwersalnym charakterze. Praca jest fascynująca._x000D_ Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Mendel

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95raw rebirth belle aurora pdf, mit o edypie pdf, damy ze skazą, kasacja mróz pdf chomikuj, pozwól mi zostać pdf, droga artysty pdf, petros markaris, dziewczyna na miesiąc październik listopad grudzień pdf, olga tokarczuk bieguni pdf, reymont bunt, artur maciorowski, guillaume musso zjazd absolwentów, analiza matematyczna pdf, wojna o ucho jenkinsa, dostojewski audiobook…