Spór o rzeczy boskie

Spór o rzeczy boskie

Autor: Józef Piórczyński

Józef Piórczyński podjął się tematu bardzo trudnego. wymagającego ogromnej wiedzy historyczno-filozoficznej: gruntownej znajomości pism Schellina. pism Jacobiego oraz kontekstu dyskusji filozoficznej toczonej na przełomie XVIII i XIX wieku wraz z jego historycznym tłem. Nie ma w języku polskim pracy. która pokazywałaby specyfikę tego osobliwego sporu filozoficznego. a opracowania zagraniczne. jak pokazał Józef Piórczyński. maja swoje istotne wady. Jestem całkowicie pewien. że nikomu z polskich badaczy nie udałoby się tak precyzyjnie przedstawić sedna tego sporu w jego cały. filozoficznym sensie. jak również towarzyszącej mu dramaturgii. Ponadto uważam cały pomysł badawczy za wyjątkowo interesujący i ważny z punktu widzenia szerszego kontekstu dyskusji i polaryzacji stanowisk w idealizmie niemieckim. _x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Leona Miodońskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie

Autor: Dorota Samborska-Kukuć

Jednym z zadań historyka literatury jest ponawianie interpretacji zanim „nastanie czas innych odczytań i nie pozostanie słowo na słowie. a każdy sens rozproszy się jak chmury i opadnie jak woda”. Zebrane w książce teksty pisane były z myślą o utrwaleniu tych sensów. które wyłoniły się z nowych odczytań. z odświeżonych kontekstualizacji. […] Jednym z zadań historyka literatury jest więc weryfikacja rozumiana jako ponowienie badawcze w celu reasumpcji i w myśl zasady. iż „tradycja nie jest konduktem żałobnym. jest ciągiem zmartwychwstań”. Być może cytat ten nie jest użyty tak. jak ma to miejsce w oryginalnym kontekście. ale wyjęty z niego oznacza niemal dosłownie potrzebę wskrzeszania tego. co uległo zapomnieniu. wygaszeniu._x000D_ Ze Słowa wstępnego_x000D_ Publikacja stanowi oryginalne połączenie erudycyjnego dyskursu naukowego. studiów materiałowych oraz bardziej eseistycznych szkiców (impresji) analityczno-interpretacyjnych […]. Ma podwójny wymiar: erudycyjnej publikacji naukowej (archiwalia. niuanse interpretacyjne) oraz uniwersalnej oferty polonistycznej podejmującej tropy utworów kanonicznych i znanych. dopełniającej obecny stan wiedzy interesującymi kontekstami analitycznymi. interpretacyjnymi i biograficzno-kulturowymi. Autorka nie musi obawiać się konkurencji przede wszystkim ze względu na merytoryczny wkład badań archiwalnych. stanowiących jej poważny atut. ale i z uwagi na oryginalny pluralizm zarówno tematów. jak i przyjętych perspektyw oglądu._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anety Mazur

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Autor: Marika Świeszczak

Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty. jak reklamy i grywalizacja. których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami. zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny. a nawet innowacyjny nurt komunikacji marketingowej. Obie te formy – reklamy i grywalizacja – posługują się innymi sposobami oddziaływania na klientów. a w konsekwencji w różnym stopniu wpływają na ich decyzje i poziom zaufania do banku. Grywalizacja jest mniej znanym narzędziem komunikacji. dlatego mniejsza jest. w porównaniu do reklam. świadomość konsumentów dotycząca wpływu mechanizmów grywalizacji na ich decyzje zakupowe. Jeśli jednak konsumenci zdają sobie sprawę. że są poddawani działaniu owych mechanizmów. może to w jakimś stopniu przekładać się na ich zaufanie do banku._x000D_ Głównym celem monografii są rozważania na temat wpływu reklam i grywalizacji na zaufanie klientów do banków. a w dalszej kolejności na ich decyzje zakupowe. W książce przedstawiono mechanizmy kształtowania relacji z konsumentami na przykładzie działań marketingowych mBanku. jedynego banku w Polsce. który wdrożył w swoim systemie transakcyjnym grywalizację. a oprócz tego jego komunikaty reklamowe wyróżniają się pewnym stopniem niestandardowości w całokształcie działań instytucji finansowych._x000D_ Publikacja stanowi istotny wkład w rozwój literatury przedmiotu. zaś wnioski z części badawczej mogą przyczynić się do udoskonalania działalności marketingowej banków.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Imperium Brytyjskie

Autor:

Chociaż po raz pierwszy określenie „imperium. nad którym nigdy nie zachodzi słońce” (the empire on which the sun never sets) zastosował Karol V Habsburg w odniesieniu do początków hiszpańskiej ekspansji kolonialnej. to odżyło ono w XIX wieku. gdy używano go głównie w kontekście brytyjskiego imperium – największego w nowożytnej historii świata. U szczytu swojej potęgi zajmowało ono około 36 milionów kilometrów kwadratowych. czyli mniej więcej jedną czwartą powierzchni naszej planety. Na jego obszarze. obejmującym ziemie leżące na wszystkich kontynentach. żył co piąty mieszkaniec naszego globu. […] Imperium odegrało zasadniczą rolę w ukształtowaniu współczesnego świata. formułując wstępne warunki do określenia zasad demokracji i współpracy międzynarodowej. a nawet zagadnień związanych z wielokulturowością._x000D_ Z artykułu Uwag kilka na temat brytyjskiego imperium wczoraj i dziś_x000D_ prof. zw. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney_x000D_ Uniwersytet Łódzki_x000D_ _x000D_ Publikacja ma charakter naukowy. a interdyscyplinarność jest jej niezaprzeczalną zaletą. Łączenie w książce refleksji literaturoznawców. historyków i kulturoznawców dało w efekcie pracę złożoną. ciekawą. różnorodnie omawiającą badane zjawisko. a przez to atrakcyjną poznawczo dla czytelników reprezentujących odmienne zainteresowania. perspektywy oraz dziedziny akademickie._x000D_ Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Budrewicz_x000D_ Uniwersytet Pedagogiczny_x000D_ im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Format

PDF: 207981

https://woblink.com/ebook/zarys-historii-uniwersytetu-lodzkiego-1945-2020-wieslaw-pus-207981u

:

Cena:farmakologia rajtar cynke pdf, historia wypraw krzyżowych, niedorajda rusinek, cioran emil, fantomowe ciało króla pdf, zwiadowcy 6, e-booki, rysunek techniczny książka pdf, sms owa gra pdf chomikuj, matematyka klasa 5 sprawdziany pdf, uwikłani 3 pdf, bankowość spółdzielcza w polsce pdf, macierewicz biografia nieautoryzowana, kicia kocia ksiazki, filozofowie romantyzmu, turbopatriotyzm…