Bóg jest dobry

Bóg jest dobry

Autor: Johnson Bill

BÓG JEST LEPSZY. NIŻ NAM SIĘ WYDAJE… PORA WIĘC ZMIENIĆ NASZ SPOSÓB MYŚLENIA O NIM.

Bóg jest dobry. W świecie strachu. chorób. kryzysu. niepewności i beznadziei to co sądzisz o Bożej dobroci pokazuje. w jaki sposób zareagujesz w czasie próby. To jak myślisz o Bogu ma wpływ na twoją rzeczywistość!

BILL JOHNSON. szanowany pastor i autor bestsellerów prezentuje przełomową książkę. w której wzywa wierzących do budowania swojego życia na niezniszczalnej podstawie – na pewności. że Bóg jest dobry.

Naucz się jak:

– rozpoznawać różnice między wolą Bożą a planami wroga;

– z przekonaniem modlić się o przełom i uwierzyć w cuda;

– znaleźć ukojenie w niezmiennym charakterze Boga i docenić znaczenie tajemnicy;

– odnaleźć dobroć Boga w Starym i Nowym Testamenci

:

Cena:


Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji

Autor:

Problematyka poruszana w tym opracowaniu jest aktualna i stanowi dobry przyczynek do dyskusji nad rozwojem naszej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. ze szczególnym uwzględnieniem tak ważnego elementu. jakim są małe miasta. Problemy i postawione pytania mają często wymiar teoretyczny. jednak podbudowa aplikacyjna jest także istotna i stanowi interesujące i integralne dzieło. które może być przeznaczone zarówno w procesach dydaktycznych i naukowych oraz ma duże walory utylitarne._x000D_ Z recenzji prof. Stanisława Korenika

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 12


ISBN

9788375256796: Wydawnictwo

Format

20.4: https://woblink.com/ebook/od-boga-do-terroru-rola-religii-w-ideologii-dzihadyzmu-na-przykladzie-organizacji-al-kaida-st

Cena: 16.8


Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków

Autor:

W książce przedstawiono wybrane aspekty przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych. zachodzących w małych miastach po 1990 r. Jest to okres. w którym nastąpiły liczne zmiany w ich funkcjonowaniu. wynikające w dużej mierze ze specyfiki danego ośrodka. Dlatego też tak istotne staje się rozpoznanie uwarunkowań. możliwości i tendencji rozwojowych w konkretnych małych miastach. dzięki któremu można będzie dokonywać analiz o bardziej syntetycznym charakterze. Doskonałym uzupełnieniem zagadnień omawianych w książce jest bardzo obszerny wybór polskiej literatury geograficznej. zebrany w grupy tematyczne. Prezentowana publikacja powinna zatem zainteresować zarówno praktyków samorządowych. jak i środowiska naukowe oraz studentów geog

:

Cena:


Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł

Autor: Nina Kapuścińska-Kmiecik.

Podstawę wydania stanowią drukowane po raz pierwszy materiały pamiętnikarskie: dziennik sześcioletniej Helenki Potockiej oraz dziennik pisany przez jej ciotkę Ludwikę Ostrowską. gdy miała ona osiemnaście i dziewiętnaście lat._x000D_ Obydwa rękopisy zachowały się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. w zespole podworskim Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna. Dzienniki Helenki i Ludwiki wzbogacone zostały o materiał ilustracyjny – fotografie autorek i ich krewnych – głównie z rodzin Ostrowskich. Potockich. Morstinów. Siemieńskich – występujących na kartach obu dzienników. Ponadto w trzeciej części publikacji. zatytułowanej Varia. zamieszczono materiał ikonograficzny pochodzący z zespołu APiOM. z Cyfrowej Biblioteki Narodoweji z ówczesnej prasy ilustrowanej Królestwa Polskiego. dotyczący różnorodnych kwestii związanych z życiem. wychowaniem i kształceniem dzieci ziemiańskich oraz stanowiący efekt weny młodych ziemian._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.6klasyfikacja budżetowa 2018, czytanie tekstu online za darmo, mentalnie słownik, symetria kiełbasy, a ja żem jej powiedziała, s lem, rowling pisarka, magdalena kleszcz, nieoczywistość, marcantonio colonna, jarosław tomasiewicz, sentymentalna bzdura, byli sobie raz, luz i tak nie będę idealna, legenda o janie i cecylii, wiliam gibson, odlamy islamu, serie książek kryminalnych…