Nowe media w PRL

Nowe media w PRL

Autor: Piotr Sitarski.

Polska Rzeczpospolita Ludowa niosła na swoich sztandarach hasła postępu. Czy udało się je realizować w czasach niespotykanego wcześniej rozwoju technik komunikacyjnych i narodzin nowych mediów. gdy polska gospodarka tonęła w kryzysie. a ustrój polityczny chylił się ku upadkowi?_x000D_ Autorzy opisują wczesną historię kulturową magnetowidów. mikrokomputerów i telewizji satelitarnej w Polsce. Przedmiotem ich zainteresowania jest nie tylko technika. lecz przede wszystkim jej miejsce w społeczeństwie i zmiany. które przyniosła. Przedstawiają działania instytucji państwowych. inicjatywy społeczne. samotnych pomysłodawców oraz organizatorów – wszystko. co stworzyło znany dzisiaj świat mediów._x000D_ *_x000D_ Książka wpisuje się w przestrzeń pomiędzy publikacjami popularyzatorskimi a akademickimi. zachowując atuty obu tych form. Nie bez znaczenia jest budowa wielowątkowej opowieści o PRL – opowieści. w której spotkać się mogą prywatny importer sprzętu. pracownik Szkoły Filmowej i znany piłkarz. ale też budowanie tej opowieści przez pryzmat nowych technologii i ich wernakularnych użyć. będących coraz częściej obszarem swoistej pokoleniowej nostalgii. Autorzy do tej nostalgii po części się odwołują. ale zarazem dokonują jej krytycznej korekty._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Filiciaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788381953290: Wydawnictwo

Format

29.9: https://woblink.com/ebook/landon-shay-tom-2-brittainy-c-cherry-katarzyna-agnieszka-dyrek-194846u

Cena:


Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Autor: Justyna Dobroszek

Logistyka. uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”. rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu. przeładunku i magazynowania. która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania. która obecnie osiągnęła stopień rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw._x000D_ Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie określone struktury. instrumenty i procesy zarządzania. które – aby mogły poprawnie funkcjonować – powinny być wspierane przez system dostarczający informacje. którym jest controlling logistyki._x000D_ Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów i wyników. a następnie optymalizacja tych procesów. stały się istotne. ponieważ zwiększyła się nie tylko liczba działań logistycznych. lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych iw rezultacie powstanie sektora Transport – Spedycja – Logistyka {TSL).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45arabski książę, w pustyni iw puszczy audiobook pobierz, metodologia badań socjologicznych, drugie życie elizy, genetyka matura, jezu ty się tym zajmij ebook, zrównoważona turystyka, wojciech bałus, prymityw. epopeja narodowa, joanna pypłacz, pustostany książka, lyman frank baum, tomasz jedynak, joanna jodełka, lew halicki, spotkanie nad morzem audiobook, chyłka tom 3…