Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej

Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej

Autor: Kwietniewska Małgorzata

Książka Małgorzaty Kwietniewskiej jest poświęcona losom pojęcia „rzecz” w klasycznej filozofii kontynentalnej XIX i XX wieku. Centralnymi postaciami. których dzieła i poglądy analizuje autorka. są: G. W. F. Hegel. K. Marks. E. Husserl. M. Heidegger. Derrida J.-L. Nancy. choć nie brak mniejszych lub większych odwołań do wielu innych filozofów. Praca ma charakter bogatej. solidnej rozprawy z historii filozofii. a jednocześnie jest ugruntowaną historycznie próbą odniesienia się do wielu istotnych problemów filozoficznych współczesności. (…)_x000D_ Trudno polemizować z poszczególnymi twierdzeniami autorki czy analizowanych przez nią filozofów. Bogactwo odniesień i problemów. z jakimi spotyka się czytelnik przy lekturze książki. świadczy tylko dobrze o dziele (…)._x000D_ Studium transformacji (…) jest pracą w pełni zasługującą na druk i z pewnością przyniesie chlubę zarówno autorce jak. i wydawnictwu. które ją opublikuje.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.2


Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Autor: Dorota Wiśniewska

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską. ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim. jak i te. które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego. prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820-1866. Dzięki specyficznym stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście kształtował się przemysł. wciąż osiedlali się przede wszystkim drobni wytwórcy. uruchamiano niewielkie warsztaty. otwierając w ten sposób drogę wielkim fabrykantom. zatrudniającym w swoich ogromnych fabrykach ty

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor:

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania. pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej. współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki. nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę związaną z pozytywnym wpływem ruchu na ludzki organizm w różnych okresach życia: począwszy od wczesnego dzieciństwa. poprzez życie dorosłe. aż po starość.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


:

:

Cena:


ISBN

9788379697809: Wydawnictwo

Format

26.4: https://woblink.com/ebook/dietetyka-i-sztuka-kulinarna-antyku-i-wczesnego-bizancjum-ii-vii-w-czesc-1-null-207507u

Cena: 22.45


Format

PDF: 207090

https://woblink.com/ebook/psychoterapia-analityczna-miedzy-naturalizmem-a-kulturalizmem-piotr-szalek-207090u

:

Cena:marzena kopta, radosław sikora husaria, sklep ebook, daniel siwiec nowoczesny inwestor pdf, grzegorz rydlewski, ramtha biała księga, task force 50, scenariusz przedstawienia teatralnego dla młodzieży, ewa domanska, podstawy marketingu, currie evan – odyssey one, wywoływanie duchów historie, cyngiel śmierci, latarnik cała lektura, starość w tekstach kultury, elektra sofokles, dragon age inkwizycja crestwood, warto być przyzwoitym…