Autobiograficzny wywiad narracyjny

Autobiograficzny wywiad narracyjny

Autor: Kaja Kaźmierska.

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią metodologiczną. w której ukazano podstawowe zasady prowadzenia autobiograficznego wywiadu narracyjnego oraz jego analizy. Syntetycznie przedstawione zaplecze teoretyczne metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego tworzy kontekst dla szczegółowo omówionej warstwy aplikacyjnej. Autorki pokazują. w jaki sposób teoria łączy się z praktyką badawczą. podkreślają wartość analityczną i teoriotwórczą pracy seminaryjnej. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych. starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z opisywaną problematyką.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


PDF

207677: 24.95

https://woblink.com/product-publication/download/207677/pdf

:

Cena:


Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor:

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism. ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli. akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców. którzy najczęściej przyjmowali rolę liderów w życiu społecznym. Podjęto w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty. edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej. autorzy mieli na myśli nie tylko aktywność profesjonalnych firm edytorskich. ale również bardziej lub mniej znane redakcje periodyków. instytucje i stowarzyszenia społec

21.96: https://woblink.com/ebook/cognition-meaning-and-action-null-208164u

Cena:


Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce

Autor: Artur Gajdos

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących._x000D_ Jak wskazuje autor. warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie. szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy._x000D_ W monografii eksplorowano dwa zasadnicze wątki. Teoretyczny – dotyczący barier i możliwości badania struktury zawodowej rynku pracy oraz praktyczny – w zakresie perspektyw wykorzystania analiz i prognoz struktury zawodowej do poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce poprzez budowę systemów informacyjnych._x000D_ Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wielu wniosków na temat analiz i prognoz w przekroju zawodowym na rynku pracy oraz systemów informacyjnych dla rynku pracy. Pojawiło się również wiele nowych wątków do badań. które mogą być pogłębiane w przyszłości. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują. że analizy i prognozy przekrojowe dla rynku pracy stanowią obecnie ważny obszar badań. którego poznawanie leży u podstaw rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Historie alternatywne i steampunk w literaturze

Autor: Natalia Lemann

Publikacja poświęcona jest historiom alternatywnym i steampunkowi – dwóm istotnym gatunkom literatury fantastycznej. które budują światy powieściowe wokół odpowiedzi na pytanie „Co by było. gdyby…?”. Autorka prezentuje poetykę obu tych gatunków. a także poddaje je wieloaspektowej analizie kulturowej. Historie alternatywne i steampunk są ściśle związane z historią. stanowią istotne. choć przewrotne. medium pamięci kulturowej – czytelnik znajdzie więc w książce omówienie relacji między kontrfaktualizmem historycznym a jego literacką odmianą w historiach alternatywnych. Z analizowanych przez autorkę powieści (nie tylko polskich) wyłania się dyskusja na temat kształtu pamięci kulturowej i narodowej. alternatywnej historii literatury i religii. wizji (nie)istniejących miast i met

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45zasnęłaś, perwersyjny bogacz pdf, osho pdf, raw rebirth belle aurora pdf, lunatyczka, piątek macierewicz i jego tajemnice, łuk triumfalny erich maria remarque, kocham cię bez słów pdf, zmierzch. powieść ilustrowana, w krainie piłkarskich bogów, gazety online za darmo, wojciech chmielarz, dominika van eijkelenborg, szczęście przy kominku, szewczyk dratewka pdf do druku…