Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim. Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie

Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim. Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie

Autor: Lucyna Wachecka-Kotkowska

Kompleksowe. interdyscyplinarne prace wykonane pod kierunkiem Autorki wspierają hipotezę istnienia marginalnego lobu Pilicy-Luciąży (jako południowej części lobu Rawki sensu lato) i jego dotarcia w regionie do linii Kamieńsk-Góra Chełmo-Przedbórz. a w części zachodniej (na garbie łódzkim) konfluencji z lobem Widawki. Uwzględnienie pełnej. czwartorzędowej ewolucji rzeźby w zasługuje na uznanie. Stanowi ono wyjątek w aktualnych badaniach. Jako motyw przewodni podsumowania materiałów zebranych na obszarze między Piotrkowem Trybunalskim. Radomskiem a Przedborzem wybrano zagadnienie czynników rozwoju rzeźby. Rola klimatu jako czynnika globalnego w kształtowaniu rzeźby. rol

https://woblink.com/product-publication/download/147464/pdf: 1

Cena:


Dynastia Jagiellonów w Polsce

Autor: Urszula Borkowska

PANORAMA DZIEJÓW JEDNEJ Z NAJPOTĘŻNIEJSZYCH DYNASTII ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ EUROPY!

Książka:

– ukazuje pogmatwane dzieje dynastii Jagiellonów w Polsce.

– przedstawia wyniki najnowszych badań nad dynastią Jagiellonów i państw znajdujących się w ich władaniu.

– szczegółowo opisuje stosunek Jagiellonów do takich zagadnień. jak religijność. wykształcenie. praca. pożywienie. wypoczynek i rozrywki.

– przedstawia życie dworu jagiellońskiego w czasach jego politycznej i kulturalnej świetności. prezentuje struktury władzy państwa polskiego i funkcje najważniejszych urzędników państwowych od końca XIV do ostatnich dziesięcioleci XVI wieku.


69: https://woblink.com/ebook/vademecum-historyka-mediewisty-jaroslaw-nikodem-dariusz-andrzej-sikorski-147664u

Cena: Dariusz Andrzej Sikorski


ISBN

9788379699674: Wydawnictwo

Format

23.5: https://woblink.com/ebook/the-key-issues-of-polish-penal-law-justyna-jurewicz-krzysztof-indecki-147588u

Cena: Krzysztof Indeckiwielki słownik ortograficzny pwn z zasadami pisowni i interpunkcji, metodologia badań społecznych brzeziński pdf, story of bad boys 2, lekkomyślna siostra, komeda. osobiste życie jazzu, z plecakiem przez świat, michał chruszczewski, rozbroić narcyza pdf, dobry omen chomikuj, polactwo, lego harry potter: lata 1–4, wojciech szot, łódź w xix wieku…