Rzeczywistość i zapis

Rzeczywistość i zapis

Autor:

W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano relacje między doświadczeniem. zapisem i tekstem. dotykając tym samym kwestii konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badawczych różnych dyscyplin. Ostatnia część odnosi się do konsekwencji. jakie dla odczytania tekstu wynikają z przyjętej metody analizy zapisu (np. analizy dyskursu). Dzięki przykładom „żywego. codziennego języka” zainteresuje ona nie tylko antropologów. historyków. językoznawców. kulturoznawców. literaturoznawców. medioznawców. pedagogów. socjologów. prawników. humanistycznie zorientowanych przedstawicieli nauk medycznych. ale również osoby

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Reinterpretacje

Autor: Ewa Kubiak

Prezentowane studium przybliża architekturę jezuitów w Ameryce Południowej w okresie kolonialnym. Czytelnik może zapoznać się zarówno ze skomplikowaną sytuacją kulturową. na której tle powstawały prezentowane obiekty. jak i z zaskakującym bogactwem form. które zostały wykreowane przez europejskich przybyszów w kontakcie z rdzennymi społecznościami. Sztuka barokowej Ameryki Łacińskiej jest zjawiskiem szczególnym. W zapoznaniu się z tą egzotyczną rzeczywistością pomaga bogaty materiał ilustracyjny. pozwalający na uświadomienie sobie odmienności barokowej architektury chrześcijańskiej w różnych zakątkach świata. W publikacji nie ograniczono się do obiektów dobrze znanych i projektowanych przez słynnych architektów. ale przedstawiono też architekturę andyjskich prowincji dawnego Wicekrólestwa Peru oraz

27.45: https://woblink.com/ebook/kapital-finansowy-a-wzrost-gospodarczy-w-polsce-iwona-maciejczyk-bujnowicz-207532u

Cena:


Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Autor: Marcin Wasilewski

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej. lirycznej i dramatycznej. w prawodawstwie. badaniach natury. sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu._x000D_ Oryginalność tej książki ma kilka istotnych wymiarów. Po pierwsze współczesna polska literatura pedagogiczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnalezionych. wydobytych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich. ich tłumaczenia oraz pedagogicznej. ale także historyczno-filozoficznej. interpretacji. Po wtóre analizowana praca jest syntezą jednego autora długiej perspektywy czasowej. co w kontekście raczej dominujących narracji fragmentarycznych jest także istotnym osiągnięciem Autora. Nowożytna polska pedagogika w kolejnych odsłonach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kulturalnej Europie. Przywołanie w dobie postmodernizmu źródeł naszej – europejskiej – kultury jest nie tylko uzasadnieniem obecności polskiej humanistyki w jej obrębie. ale także asumptem do współczesnego odczytania przesłania mistrzów antyku._x000D_ Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławomira Sztobryna Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź

Autor: Jakub Gortat.

In der Zeit zunehmender Digitalisierung von Bibliotheksbeständen rückt das alte Buch als materielles Zeugnis einer Jahrhunderte überdauernden Lesekultur und als Zeuge wechselnder historischer Gegebenheiten neu in den Fokus der Betrachtung. Bücher können Geschichten erzählen. die weit über die in ihnen enthaltenen Texte hinausgehen. Sie tragen Spuren ihrer früheren Besitzer und der sich wechselnden Interessen an Texten und an Buchbesitz. In besonderer Weise gilt dies für Bücher. die im Kontext von konfessionellen. politischen und wirtschaftlichen Veränderungen. durch Säkularisierungswellen oder Kriege aus Sammlungen herausgerissen und in neue Sammlungen gestellt worden sind. Ein faszinierendes Beispiel einer solchen ‚neuen’ Sammlung sind die Germanica. d.h. die deutschsprachigen Frü

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Autor: Stanisław Kosmynka

Autor porusza szereg ważnych kwestii związanych ze zjawiskiem terroryzmu. jego definiowalnością i współczesnymi formami jego manifestowania. Koncentruje się na ukazaniu religijnej motywacji. stojącej za zamachami terrorystycznymi dokonywanymi przez islamistów w rożnych częściach świata. Istotę rozważań stanowi refleksja nad tym. dlaczego i w jaki sposób stosowany jest terror w imię Boga. jakie przesłanki towarzyszą jego wyrazicielom i jakie formy on przybiera. Towarzyszy temu omówienie poglądów głównych myślicieli. którzy są przywoływani przez współczesnych islamistów. Autor wielokrotnie zwraca uwagę na to. że mechanizmy identyfikacji i tożsamości oparte na pojęciu sacrum generują tak sprzeczne z jego is

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Rola negatywnych stylów w zespole napięcia przedmiesiączkowego

Autor: Andrzej Śliwerski

Publikacja dotyczy aktywacji negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu miesiączkowego. Zawiera prezentację badań własnych autora. przeprowadzonych na grupie 295 kobiet. z uwzględnieniem rozbudowanej procedury. Celem opracowania jest sprawdzenie. czy w ostatniej fazie cyklu menstruacyjnego zwiększa się natężenie negatywnych stylów poznawczych. które stanowią jedną z przyczyn epizodów depresyjnych oraz czy kobiety charakteryzujące się tymi stylami są bardziej podatne na zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Autor:

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa. utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne. powszechnie znane. ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę. artykuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadectwa ekspansji i porażek naszego języka. grzęźnięcia w prymitywie i dorastania do nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość. _x000D_ Książka umożliwia śledzenie ewolucji stylów funkcjonalnych. społecznych odmian języka. świadomości językowej i wiedzy o języku. Informuje o sytuacji językowej w Polsce. o polityce językowej Polaków i wobec Polaków. Pokazuje ewolucję fonetyki. gramatyki. słownictwa i ortografii. Teksty opatrzono omówieniami zjawisk. które w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Wyjaśnienia te umieszczono w komentarzach. przypisach. słownikach i w indeksie. _x000D_ Wybór… ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka. gramatyki historycznej. stylistyki. retoryki. leksykologii. genologii. dialektologii. ale z pewnością zainteresuje każdego. kogo fascynują sprawy Polski i Polaków._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 40.5


Sic erat in votis

Autor:

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi. wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu. kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu. a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych. a także odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz problematykę odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych. epistolografii. historiografii. literaturoznawstwa. biografistyki. antropologii historycznej. dziejów podróży. miast. wojska. sądownictwa i skarbowości. wreszcie historii sztuki._x000D_ Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych. jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45robert krzysztofik, chmielarz wojciech, darmowe ebooki pdf bez rejestracji, opracowanie tajemniczy ogród, złota klatka pdf, śladami neli przez dżunglę, morza i oceany pdf chomikuj, dugoni robert, ekshibicjonizm w sieci, michał chruszczewski, sto lat samotnosci pdf, z mgły zrodzony seria, hieronim florian radziwiłł, ag riddle, ridero wydawnictwo, sopot przewodnik, tania książka newsletter, rok w ogrodzie dan pearson, przyroda klasa 4 zadania, nieidealni, the art of the deal, marketing usług…