Leadership ToolBox. Narzędzia nowoczesnego menedżera

Leadership ToolBox. Narzędzia nowoczesnego menedżera

Autor: Robert St. Bokacki

Za każdym sukcesem w biznesie stoi odpowiednio zarządzana drużyna.

Rewolucja cyfrowa i postęp technologiczny radykalnie wpłynęły na to. jak pracujemy. nawiązujemy relacje czy spędzamy wolny czas. Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi modyfikacji uległ także portret skutecznego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych.

Czas twardych. wszystkowiedzących wodzów minął bezpowrotnie. Dziś wartość menedżerów określa ich stosunek do ludzi – stwarzanie warunków do maksymalnego wykorzystania zdolności i możliwości każdego pracownika z osobna i wszystkich razem. Wymaga to od nich umiejętności pracy nad sobą. wzmacniania mocnych i korygowania słabych s

44.9: https://woblink.com/ebook/z-nosem-w-ekranie-anya-kamenetz-147104u

Cena:


Krzyk w stronę świata

Autor: Tomasz Szlijan

Krótko przed wyborami samorządowymi Wodzisławiem Śląskim wstrząsają wydarzenia w jednej ze szkół. W wyniku zamachu ginie kilkunastu nauczycieli i uczniów. a syn prezydenta ledwo uchodzi z życiem. Rozpoczyna się śledztwo. w wyniku którego policja podaje do wiadomości publicznej nazwisko domniemanego sprawcy. Niektórzy z mieszkańców są jednak przekonani. że to błędny trop i postanawiają sami schwytać sprawcę. Mają im w tym pomóc tajemnicze. anonimowe listy…

Sieć kłamstw. nieustanne pragnienie zemsty i mroczne sekrety. które domagają się ujawnienia – ta pełna napięcia opowieść zabierze was do świata. w którym nic nie jest takie. jak się wydaje.

Zrobił krok do przodu. a wtedy jego twarz wyłoniła się z mroku. Pustelnica. gdy tylko ją zobaczy

34.8: https://woblink.com/ebook/nie-watp-w-watrobe-perlemuter-gabriel-agnieszka-podolska-147293u

Cena:


ISBN

9788379696079: Wydawnictwo

Format

19.95: https://wobli

Cena:


Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych

Autor: Jacek Gad

Jak dotąd. publikacji wszechstronnie analizujących problematykę rachunkowości w aspekcie nadzoru korporacyjnego nie ma wiele. Brak też publikacji polskiej. która kompleksowo rozpatrywałaby ten ważny aspekt nadzoru korporacyjnego. W tym świetle pionierską staje się książka dra Jacka Gada dotycząca rachunkowości w procesie nadzoru w spółkach publicznych. (…) Stanowić ona będzie interesującą i bardzo potrzebną publikację. zarówno dla teoretyków. jak i praktyków rachunkowości i nadzoru korporacyjnego. która w konsekwencji przyczynić się może do poprawy komunikacji i współpracy pomiędzy organami spółek i interesariuszami. szczególnie w warunkach odpowiedzialności rady nadzorczej za zgodność sprawozdania finansowego z prawem bilansowym. Może też być on

:

Cena:


Czy żyjemy w ‚naszej erze’?

Autor: Marek Kozłowski

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki. ponieważ nie zadowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […] Skoro ruch Ziemi jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu. dlaczego mielibyśmy wykluczać. że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesłaniającym prawdę o naszej lewitacji w przestworzach kosmosu. […] zaniepokojeni ewentualnymi turbulencjami nie muszą zapinać pasów – jeśli znoszą bez sensacji ziemskie przyciąganie oraz ruch wraz z Ziemią wokół Słońca. żaden dyskomfort im nie grozi.

Przewrót kopernikański 2.0

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej

Autor: Konrad Kubala

W książce zostały ukazane wyniki badań nad wizerunkami Unii Europejskiej obecnymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę doświadczenia społecznego. teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu. charakterystykę teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu badawczego.

Czytelnik może odnaleźć w publikacji ścieżkę postępowania badawczego przydatną w pracy nad rekonstrukcjami obrazów rzeczywistości dominującymi w mediach. Osoby zainteresowane dynamicznymi zmianami postrzegania instytucji Unii Europejskiej mają natomiast okazję zapoznać się z jej wizerunkami funkcjonującymi wśród polskich elit symbolicznych na krótką chwilę przed referendum akcesyjnym.

Książka jest skierowana do osób inte

22.8: https://woblink.com/ebook/granice-orzekania-sadu-odwolawczego-w-polskiej-procedurze-karnej-jacek-izydorczyk-147398u

Cena:


ISBN

9788381422062: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/negacja-w-jezyku-tekscie-dyskursie-bartlomiej-ciesla-ewa-szkudlarek-smiechowicz-147633u

Cena: Ewa Szkudlarek-Śmiechowiczprzerażające po angielsku, wirusologia pdf, uwikłani tom 6, czarny orzeł, gogol martwe dusze, źródłoznawstwo, krystyna mirek, dziewczyna we mgle online, biochemia harpera pdf, historie kryminalne, joanna papuzińska asiunia audiobook, ten dzień pdf za darmo, naucz, ebook pdf, ekspozycja mróz pdf, ja pustelnik, jeszcze dzień życia chomikuj, mikołajek ebook, odziedziczone zło…

2022 © Ekonomia przetrwania Theme by SiteOrigin