Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Autor: praca zbiorowa

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku. gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej. niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności.

Są to sytuacje. gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszy umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Zleceniobiorca może bowiem wykonywać jednocześnie kilka umów zlecenia. prowadzić pozarolniczą działalność. być pracownikiem. rolnikiem. duchownym. pozostawać w stosunku służby.

W publikacji eksperci z zakresu tematyki ZUS wyjaśniają w przystępny sposób. jak należy rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych. Czytelnik dowie się z niej. jak wyliczyć składki ZUS:

■ od umowy zle

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Cena: 64


Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wybór prac Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Autor: Marcin Wójcik

Praca zbiorowa obejmuje badania empiryczne w następujących grupach zagadnień:

– procesy integracji i dezintegracji społeczności lokalnych na różnych poziomach organizacji regionalnej osadnictwa.

– tożsamość terytorialna mieszkańców regionu łódzkiego oraz kształtowanie się regionalnych i lokalnych więzi społecznych. a także terytorialnych.

– percepcja procesu transformacji systemowej oraz jej konsekwencji społecznych. kulturowych i gospodarczych widocznych w krajobrazie kulturowym.

– mechanizmy przemiany struktur społeczno-osadniczych na obszarach wiejskich i ich uwarunkowania systemowe. społeczno-k

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 9.9


Modernizacja administracji

Autor: Grzegorz Rydlewski

Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków współczesnych polityk administracyjnych w Polsce. ukazywanych na tle doświadczeń zebranych w reformowaniu administracji po 1989 r.. programów modernizacyjnych na najbliższe lata oraz tendencji występujących w tej dziedzinie w państwach europejskich. W sposób syntetyczny przedstawiono istotę. uwarunkowania. cele i mechanizmy polityki administracyjnej. stopień zaawansowania jej realizacji w Polsce oraz najbardziej charakterystyczne elementy tła europejskiego. Przyjęto zasadę równoważenia wątków teoretycznych i empirycznych oraz rozpatrywania kwestii szczegółowych w kontekście zjawisk o charakterze ogólnym. Punktem wyjścia rozważań jest analiza problemów ciągłości i zmiany w administracji public

34.65: https://woblink.com/ebook/upodmiotowienie-samorzadu-lokalnego-w-okresie-transformacji-systemowej-w-polsce-sebastian-kozlowski-146951u

Cena:


Z nosem w ekranie

Autor: Anya Kamenetz

Psychologia / Rodzina

Współczesne dzieci często debiutują w mediach społecznościowych już z chwilą. gdy zostaną uchwycone na obrazie USG. Zaczynają stykać się z ekranami około czwartego miesiąca życia. To dobrze czy źle? Wspaniała szansa na podtrzymywanie relacji niezależnie od dzielącej ludzi odległości czy też pierwszy krok do stworzenia otumanionego pokolenia wgapionych w ekrany zombie?

Wielu bez wahania uznało to za początek neurologicznej i emocjonalnej katastrofy. lecz – co zaskakujące – trudno natrafić na rzetelne badania na ten temat. W swojej książce „Z nosem w ekranie” Anya Kamenetz – ekspertka w dziedzinie edukacji oraz nowych technologii. ale również matka dwojga dzieci – prezentuje świeże i praktyczne spojrzenie na ten problem. Po przeprowadzeniu rozmów z

:

Cena:


Łóżeczko. z którego wyjęłam miłość.

Autor: Magdalena Madeja

Autentyczna opowieść o nadziei.

Wzruszająca historia o Rodzicielstwie przez duże ..R”.

Urzekające opowiadanie o tym. że warto kochać. bo miłość zawsze zwycięża.

Każdy chciałby mieć piękną zdrową rodzinę i dzieci jak z obrazka. Jednym te marzenia się spełniają. innym nie. Nie każdej kobiecie jest też dane nosić pod sercem przez dziewięć miesięcy swoje dziecko. Ten smutny czas wypełnić może proces adopcji. czyli oczekiwania na dziecko. Dookoła nas jest tyle maluchów. biednych. chorych. porzuconych. potrzebujących miłości. dotyku. przytulania. którego nigdy wcześniej nie zaznały.

Alanek został jednym z tych szczęśliwców. któremu los zesłał rodzinę adopcyjną. Ma cudownych rodzicó

34.3: https://woblink.com/ebook/samodzielna-i-bezpieczna-terapia-jodem-pdf-sircus-mark-146568u

Cena:błażej ciarkowski, mróz wieża milczenia, metapamięć, jak napisać tezę, słownik psychologiczny pdf, mróz testament pdf, marketing turystyczny, jacek kall, kukuryku gniezno, wojownicy las tajemnic, śmiech ma po matce, harry potter i więzień azkabanu pdf, sztuka życia według stoików pdf, misja 100 tom 2, mantak chia książki, zaginiony lot, pomruki, bogdan góralczyk książki, fraszka do hanny interpretacja, ota pavel pod powierzchnią…