Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

147532

https://woblink.com/product-publication/download/147532/pdf: 1

Cena:


Autorzy kina europejskiego

Autor: Patrycja Włodek

Tom. który oddajemy w ręce czytelniczek i czytelników jest już siódmym z międzywydawniczej serii. zainicjowanej przez filmoznawców łódzkich w latach 90. i podjętej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ w kolejnych dekadach. Proponujemy autorskie interpretacje twórczości zarówno reżyserów zasłużonych. niekiedy nieco niesłusznie zapomnianych. jak też przedstawicieli młodszego pokolenia. dotychczas nieobecnych w polskim piśmiennictwie naukowym. Wybrane kinematografie europejskie reprezentują pary twórców. bohaterów tomu: Włochy – Amelio Gianni i Valerio Zurlini. Hiszpanię Luis Garcia Berlanga i Juan Antonio Bardem. Szwecję Vilgot Sjöman i Bo Widerberg. Anglię Jack Clayton i Joe Wright. Turcję Nuri Bilge Ceylan i Zeki Demirkubuz. Niemcy Werner Herzog i Margarethe von Tro

19.95: https://woblink.com/ebook/oblicza-niepelnosprawnosci-w-teorii-i-praktyce-mariola-raclaw-jakub-niedbalski-dorota-zuchowska-skiba-147539u

Cena: Jakub Niedbalski


Ekonomia. finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek

Autor: Piotr Urbanek

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych niesie za sobą wiele wyzwań oraz ryzyk mających wpływ na jego działalność operacyjną. Jednym z najbardziej znaczących jest ryzyko związane z kursem walutowym. Przedstawiono też wpływ kursu walutowego na eksport sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazano w nim również. w jaki sposób przedsiębiorstwa sektora MŚP zarządzają ryzykiem walutowym.

Analiza funkcjonowania współczesnego banku inwestycyjnego. mająca na celu wskazanie najistotniejszych źródeł ryzyka w działalności tego rodzaju instytucji może stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad ograniczaniem niebezpieczeństwa związanego z niedoszacowaniem poziomu ryzyka oraz ukierunkowa

32.9: https://woblink.com/ebook/zdrowe-stawy-leczenie-dieta-stolinska-fiedorowicz-hanna-147598u

Cena:wielka ksiega siusiakow, zapalenie kości, sawicki histologia, nowy dom na wyrębach część 2, karma ulub, sezon burz audiobook, historia stomatologii, zbigniew białas nebraska, arcybiskup grzegorz ryś, chemia środowiska, biologia cambella, artur ligęska prawda, karta nauczyciela komentarz, wygraj książkę 2019, wprowadzenie do statystyki dla przyrodników pdf, jenny han książki, jan lichtarski, neuropsychologia kliniczna dziecka borkowska pdf…