Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym

Autor: Tomasz Lachowski

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym – niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy. ale i przede wszystkim działań praktycznych. czerpiących wprost z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych. politycznych. społecznych. a nawet psychologicznych. To przestrzeń. w której można znaleźć rozwiązania problemów społeczeństw postautorytarnych lub postkonfliktowych. znajdujących się pomiędzy rządami władzy opresyjnej a demokracją lub pomiędzy wojną a pokojem. chcących jednocześnie rozliczyć trudną przeszłość.

Autor pochyla się w szczególności nad sytuacją prawną ofiar poważnych naruszeń praw człowieka lub prawa humanitarnego

22.45: https://woblink.com/ebook/wspoltworzenie-wartosci-z-konsumentami-w-srodowisku-wirtualnym-anna-laszkiewicz-147526u

Cena:


ISBN

9788379697960: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/polityka-przestrzenna-w-polsce-cezary-brzezinski-147587u

Cena:


Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Autor: Danuta Stawasz

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny. syntetyczny sposób teoretyczne i programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego. rozwijającego się zgodnie z tą koncepcją.

W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary jej zainteresowań. Uporządkowano definicje miasta inteligentnego na podstawie dokumentów Unii Europejskiej i literatury przedmiotu. Scharakteryzowano miary sprawności zarządzania miastem. Zidentyfikowano problemy społeczne. gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe charakterystyczne dla współczesnych miast i obszarów miejskich. Wskazano innowacyjne aspekty zarządzani

16.95: https://woblink.com/ebook/nauczyciel-wczesnej-edukacji-wieslawa-lezanska-aleksandra-feliniak-147586u

Cena: Aleksandra Feliniak


ISBN

9788380885226: Wydawnictwo

Format

21.45: https://woblink.com/ebook/rozwoj-cech-wydawniczych-polskiej-ksiazki-literackiej-xix-xx-wieku-dunin-janusz-147541u

Cena:rainbow six siege poradnik, jojo moyes we wspólnym rytmie pdf, bajka o owieczkach, okruchy szczęścia, żmijowsko, zaklinacz kotów, efekt wioski, bez ostatniego rozdziału, florka listy do babci, kuba orłoś, książki romantyczne pdf, porąb i spal pdf, fajna ferajna, ksiązki online, afryka kazika pdf, unorthodox książka, wolf magda mila pdf…