Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

Autor: Mirosława Świtała-Cheda

Opracowanie jest niezwykle wartościowym wkładem do wiedzy nie tylko o słowotwórstwie gwarowym. ale o słowotwórstwie polskim w ogóle. Dostrzegam w nim kilka interesujących pomysłów na kolejne opracowania szczegółowe. Jeden z nich pozostaje w związku ze wspominanym już rejestrowaniem świadomości motywacyjnej użytkowników gwary. inny z właściwym zwłaszcza gwarom spontanicznym. tworzeniem się semantycznych ciągów derywacyjnych burzących zastane modele. Autorka dostrzegła ich zapewne jeszcze więcej._x000D_ Z recenzji prof. zw. dra hab. Kazimierza Michalewskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


Forma ciało i brzemię imerium. O prozie Władysława L. Terleckiego

Autor: Agnieszka Izdebska

Pisarstwo Władysława L. Terleckiego. twórcy uważanego. obok Teodora Parnickiego. za odnowiciela polskiej powieści historycznej i zasłużenie bardzo wysoko lokowanego w hierarchii literackiej lat 1945–1989. wydaje się dziś niemal zupełnie zapomniane. Przekonać się o tym można zaglądając choćby do indeksów nazwisk. na które powołują się autorzy zbiorowych tomów poświęconych pisarstwu historycznemu. Ten stan rzeczy bywa odnotowywany „kuluarowo”. w trakcie konferencji naukowych. i eksplikowany oficjalnie._x000D_ _x000D_ Usytuowanie pisarza na obrzeżach zainteresowań nie tylko tak zwanych zwyczajnych czytelników. ale też profesjonalistów-literaturoznawców. może mieć swoje źródła w kilku zjawiskach. Precyzyjne ich rozpoznawanie wykraczałoby daleko poza literaturoznawcze ramy tej książki. niemniej. zarysowo i hipotetycznie. chciałabym jednak zrekonstruować przyczyny takiego lokowania dorobku autora Spisku._x000D_ Niniejsza publikacja przybliża postać autora. sytuując go w kontekście literaturoznawczym.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 20.4


ISBN

9788380886728: Wydawnictwo

Format

24.95: https://woblink.com/ebook/edukacja-miedzykulturowa-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-aneta-rogalska-marasinska-208173u

Cena:czarna owieczka lektura pdf, zwiadowcy 6, instrukcja mężczyzny psychologia manipulacji, boże igrzysko audiobook, jan kulesza, trzej muszkieterowie pdf, naturalizm prawniczy, kierunki geograficzne, historia tanga, sapkowski wiedźmin audiobook, dorota gromnicka, nowoczesne zasady odżywiania. przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie, jena bitwa, napraw mnie anna langner, miasto młodych wilków, agnieszka gąstoł…