ISBN

ISBN

9788324058839: Wydawnictwo

Format

35.99: https://woblink.com/ebook/co-o-mnie-wiesz-miranda-megan-147269u

Cena:


Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym

Autor: Agnieszka Wencel

Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne. gdyż każde państwo posiada własny. unikalny system prawa podatku dochodowego. który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane. a więc również w obszarze podatku dochodowego. wprowadzono kategorię podatku dochodowego odroczonego. Podatek dochodowy odroczony umożliwia jednocześnie rzetelny pomiar wyniku finansowego oraz ustalenie prawidłowej wartości pozycji bilansowych (aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego). eliminując w t

29.95: https://woblink.com/ebook/perspektywa-praw-ofiar-w-prawie-miedzynarodowym-tomasz-lachowski-147528u

Cena:sekrety szeptuch pdf, krime story audiobook, archiwum stiega larssona, zanim nas policzysz ulub, janusz ryba, luz i tak nie będę idealna, stephen king pdf, jacek wiewiorowski, słownik angie, przywitaj się z królową, zostawić islandię, kryzys w babilonie, grzegorz łukasiewicz, miasto ślepców pdf…