Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

Autor: Dorota Pekasiewicz

Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach. gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne. w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych. metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych. estymatory parametrów pozycyjnych. takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje. które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktycz

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Pro dignitate legis et maiestate iustitiae

Autor:

W maju 2020 roku Profesor Witold Kulesza obchodził 70. rocznicę urodzin. Z tej okazji postanowiliśmy skierować zaproszenie do wybitnych przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. by wspólnie uhonorować Jubilata. Efektem naszej współpracy jest prezentowana księga jubileuszowa. zawierająca pięćdziesiąt artykułów o szerokiej tematyce. Zostały one pogrupowane w obrębie czterech rozdziałów – O sprawiedliwości. O prawie karnym w ogólności. O prawie karnym w szczególności. O kryminologii i polityce kryminalnej – by nawiązać do najistotniejszych wątków dorobku naukowego Jubilata. Wśród nich znajdują się prace z pogranicza prawa karnego oraz filozofii państwa i prawa. a także dotyczące poszczególnych typów przestępstw. Autorzy artykułów zarówno sięgają wstecz. jak i odnoszą się do współcześnie wprowadzonych rozwiązań z zakresu prawa penalnego. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. żywiąc głęboki szacunek wysokie uznanie dla Profesora Witolda Kuleszy. składamy tę księgę Jubilatowi w hołdzie i darze._x000D_ Redaktorzy naukowi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 44.95


ISBN

9788379696161: Wydawnictwo

Format

19.4: https://woblink.com/ebook/helena-wieckowska-bibliotekarz-historyk-bibliolog-null-207254u

Cena:


Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. kulturowej i społecznej

Autor:

Celem publikacji jest prezentacja przemyśleń Autorów i wyników badań. prowadzonych w obszarze funkcjonowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w nowoczesnej szkole. w kontekście zmian o charakterze globalnym i w społecznościach lokalnych._x000D_ Przygotowanie poszczególnych rozdziałów monografii powierzono Autorom z kilkunastu krajowych ośrodków akademickich. reprezentującym różne dziedziny nauki. Zaproponowane przez nich teksty ukazują szeroki wachlarz zjawisk oraz procesów społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. wyznaczających kierunek przemian roli nauczyciela małego dziecka we współczesnym świecie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


ISBN

9788375259414: Wydawnictwo

Format

46.8: https://woblink.com/ebook/pasywne-zarzadzanie-portfelem-inwestycyjnym-indeksowe-fundusze-inwestycyjne-i-fundusze-etf-ocena-efektywnosci-zarzadzania-na-przykladzie-akcyjnych-funduszy-etf-rynkow-wschodzacych-tomasz-miziolek-207213u

Cena:


Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

Autor: Janusz Reichel

Sukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw lub firm rodzinnych. natomiast brakuje kompleksowych opracowań tego zagadnienia w odniesieniu do organizacji pozarządowych._x000D_ Celem prezentowanej monografii jest zbadanie przebiegu sukcesji i jej uwarunkowań w organizacjach pozarządowych. ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu. w jakim ten proces zachodzi. Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji. a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45zrozumieć kota, zbiór zadań z rachunkowości z rozwiązaniami pdf, pedagogika ogólna śliwerski pdf, maki na monte cassino, nawałnica mieczy audiobook download, grey. pięćdziesiąt twarzy greya oczami christiana, stary człowiek i morze ebook, rysunek techniczny książka pdf, audiobook kryminał, quo vadis audiobook mp3, wszedzie dobrze gdzie nas nie ma, po godzinach pdf, książka ewa chodakowska, ułaskawienie, sześć cztery, rola państwa w gospodarce pdf, cenzura w prl przykłady, spisek renegatów, krzysztof bohater popiołów, marzena nykiel mąż, hipnoporód…