Fajka van Gogha

Fajka van Gogha

Autor: Wojciech Karpiński

Listy i obrazy van Gogha splatają się w niepodzielną całość. Artysta z wprawą i zaangażowaniem ukazywał ludzi. rzeczy i uczucia. Czynił to ze zmienną intensywnością. ale zawsze starał się być wierny sobie. czasem aż do skrajności prowokującej drwiny.

Wybitny historyk sztuki. laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich. przeanalizował korespondencję największego malarza XIX w.. by na jej podstawie odtworzyć nie tylko poszczególne wydarzenia z życia artysty. lecz także oddać jego zmagania ze światem i z samym sobą.

Obficie cytowane listy pomogą nam prześledzić kolejne metamorfozy artystycznego temperamentu. Piękne. proste w przekazie. są niezwykle sugestywne pod względem emocjonalnym. Ukazują ewolucję talentu malarza. który zaczął tworzyć dopiero w wieku 27 lat. a po śmierci zy

Wydawnictwo: Marpress

Cena: 27


Prognozowanie upadłości spółek giełdowych

Autor: Paweł Kopczyński

Upadłość przedsiębiorstw jest zjawiskiem typowym dla gospodarki rynkowej. Część bankrutujących firm to podmioty zarządzane w sposób mało efektywny. Niekorzystne warunki makroekonomiczne i nieprzyjazne otoczenie mogą powodować utratę zdolności do działania niektórych podmiotów. Przedsiębiorstwa upadające różnią się od firm. którym nie zagraża utrata zdolności do utrzymania się na rynku. Analizując te różnice. można dostrzec pewne prawidłowości. typowe dla jednostek kończących działalność. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznych metod prognozowania upadłości. niezależnie od tego. jakie są jej przyczyny._x000D_ Publikacja jest poświęcona prognozowaniu upadłości podmiotów gospodarczych. Pokazano w niej problemy przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Opisano cykl życia przedsiębiorstwa. wyjaśniono też. w jaki sposób otoczenie wpływa na działalność firm i zdolność do utrzymania się na rynku. Zaprezentowano przyczyny upadłości i symptomy zapowiadające utratę zdolności do działania. Książka zawiera przegląd i szczegółowy opis metod prognozowania bankructwa. opracowanych w różnych krajach. Poddano je krytycznej analizie. prezentując ich wady i zalety. W centrum uwagi znalazły się metody pochodzące z krajów rozwijających się. Przedstawiono modele służące przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw azjatyckich. afrykańskich i prowadzących działalność we wschodniej i południowej Europie. Omówiono wybrane metody stworzone w krajach wysoko rozwiniętych. zwłaszcza te. które nie były dotąd opisane w polskiej literaturze przedmiotu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł

Autor: Nina Kapuścińska-Kmiecik.

Podstawę wydania stanowią drukowane po raz pierwszy materiały pamiętnikarskie: dziennik sześcioletniej Helenki Potockiej oraz dziennik pisany przez jej ciotkę Ludwikę Ostrowską. gdy miała ona osiemnaście i dziewiętnaście lat._x000D_ Obydwa rękopisy zachowały się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. w zespole podworskim Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna. Dzienniki Helenki i Ludwiki wzbogacone zostały o materiał ilustracyjny – fotografie autorek i ich krewnych – głównie z rodzin Ostrowskich. Potockich. Morstinów. Siemieńskich – występujących na kartach obu dzienników. Ponadto w trzeciej części publikacji. zatytułowanej Varia. zamieszczono materiał ikonograficzny pochodzący z zespołu APiOM. z Cyfrowej Biblioteki Narodoweji z ówczesnej prasy ilustrowanej Królestwa Polskiego. dotyczący różnorodnych kwestii związanych z życiem. wychowaniem i kształceniem dzieci ziemiańskich oraz stanowiący efekt weny młodych ziemian._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.6stendhal czerwone i czarne, głowy do pozłoty, ciekawe audiobooki, anglosas, minecraft ziarno, jacek komuda moskiewska ladacznica chomikuj, jezioro narocz, sebastian sykuna, spiechowicz protetyka, perska zazdrość pdf, medytacje o pierwszej filozofii, susza książka, george enescu, smak suszy…