Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Autor: Klaudia Zielińska-Lont

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania._x000D_ W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego. który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Dzieło Diega de Estella ‚O wzgardzie świata i próżności jego’ w przekładzie ks. Augustyna Kochańskiego jako poradnik medytacji. Problemy komunikacji literackiej

Autor: Maria Wichowa

Przedmiotem badań w tej książce będzie polska adaptacja dzieła hiszpańskiego franciszkanina Diega de Estella Libro de la vanidad del mundo. dokonana przez księdza Augustyna Kochańskiego. Ukazała się ona pod tytułem O wzgardzie świata i próżności jego troje ksiąg w Poznaniu. w drukarni Jana Wolraba. w 1611 r. _x000D_ Celem będzie monograficzne opracowanie tekstu. który do tej pory ma niezwykle skromną literaturę przedmiotu. wymieniany jest przez badaczy przygodnie. jako pozycja bibliograficzna. jedna z wielu ilustrujących obecność idei contemptus mundi w polskim piśmiennictwie religijnym._x000D_ W zasadzie ten bardzo interesujący tekst nie trafił dotąd na warsztat badacza. choć w pełni na to zasługuje. i to z kilku względów. Po pierwsze mamy do czynienia z dziełem. które odzwierciedla ważny aspekt życia duchowego całej katolickiej Europy w dobie potrydenckiej. po drugie dlatego. że w sposób kompleksowy przedstawia ideę pogardy świata i jego marności. po trzecie z tej przyczyny. że jest to książka erudycyjna. wytwór umysłu dojrzałego intelektualisty i dobrego pisarza. po czwarte z tego powodu. że mamy do czynienia z poradnikiem medytacji – gatunkiem. który dotąd nie doczekał się żadnych naukowych opracowań. nawet hasła w słownikach._x000D_ _x000D_ Ze wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6


ISBN

9788366494053: Wydawnictwo

Format

24.43: https://woblink.com/ebook/ogien-jozjasza-tahni-cullen-208254u

Cena:365 dni ebook za darmo, gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących pdf, przez syberię na gapę, wilno przewodnik pdf, proces franz kafka pdf, internetowa wypożyczalnia książek, topowa dycha książka, jak korzystać z ebooka, marian kowalski, jak być szczęśliwym pdf, ebook kindle format, sandemose, darmowa biblioteka online, uniwersum finanse, mikrokosmos davies, słownik ekonomiczny angielsko polski…