Co jest za zasłoną?

Co jest za zasłoną?

Autor:

Zamieszczone w książeczce szkice i eseje młodych literaturoznawców i kulturologów są próbami pióra i pogłębionych refleksji. W centrum zainteresowań autorów znajdują się teksty prozatorskie i filmy o proweniencji metafizycznej. pogłosy lektur i obrazów. kontaminacje przeczytanego i obejrzanego z własnymi przeczuciami i wyobrażeniami. Projekt na zbiorek powstał po sześćdziesięciogodzinnym cyklu konwersatoryjnym Poważne i niepoważne gry sztuki z metafizyką. by uchwycić niewypowiedziane koncepty oraz domknąć nigdzie niezapisane rozmowy. Tematyka tekstów jest różnorodna. co dowodzi rozległości zainteresowań autorów. którzy niezależnie od siebie wielokrotnie zadawali to samo pytanie: „co jest za zasłoną?” – zarówno w znaczeniu eschatologicznym. zaczerpniętym ze słynnego monologu Hamleta. jak i mniej dramatycznym – rozważając problem egzystencjalny w ogóle._x000D_ Dorota Samborska-Kukuć

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774)

Autor: Agnieszka Smolińska

Prezentowana książka przedstawia myśl filozoficzną ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774). który w swych pierwszych dziełach używał terminu ‚philosophia recentiorum’. W późniejszym okresie jego działalności naukowej można dostrzec cechy filozofii Oświecenia. Termin ‚dyskurs’ w pierwszym członie tytułu książki nie oznacza dialogu. lecz jest określeniem służącym do prezentacji poglądów pijarskiego filozofa. który nie wymaga drugiej strony. Filozofię autora poprzedza europejska myśl naukowa i jej popularyzacja na gruncie polskim. Książka przybliża Wiśniewskiego na tle zakonu pijarów i epoki oraz jego dorobek naukowy. Przedstawiono teorię wiedzy filozoficznej i filozofię nauki w ujęciu pijarskiego filozofa. Ukazano rela

14: https://woblink.com/ebook/dzieci-xx-zjazdu-film-w-kulturze-sowieckiej-lat-1956-1968-joanna-wojnicka-207463u

Cena:


Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy

Autor: Agata Matuszewska-Kubicz

Na współczesnym rynku pracy zachodzą intensywne zmiany o charakterze społecznym. demograficznym. organizacyjnym czy technologicznym związane ze starzeniem się społeczeństwa. zmianami pokoleniowymi. wpływem automatyzacji na pracę czy trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Stanowią one tło dla stosunkowo nowej i coraz bardziej popularnej koncepcji budowania marki pracodawcy (employer branding). podrzędnej wobec marki korporacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi próbę połączenia perspektywy budowania marki korporacyjnej i marki pracodawcy w obliczu dynamicznych przekształceń na rynku pracy. Celem autorki jest identyfikacja związku między marką korporacyjną a marką pracodawcy oraz występujących między nimi zależności._x000D_ Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W rozdziałach teoretycznych ukazano obecną sytuację na polskim rynku pracy. koncepcję budowania marki pracodawcy. ideę silnej marki i relacje pomiędzy marką korporacyjną a innymi markami. Rozdział empiryczny zawiera opis metodyki oraz rezultatów badania przeprowadzonego w wybranych organizacjach. propozycję modelu spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy. jak również rekomendacje dla organizacji dotyczące jego wdrażania.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45sługa boży pdf, mikolaj gogol, ziemia jałowa pdf, łukasz zamojski, pierre proudhon, jean hatzfeld, zwichrowane, płytki umysł. jak internet wpływa na nasz mózg, zemsta katarzyna michalak pdf, pan perfekcyjny pdf, anatomia człowieka książka pdf, aplikacja do ebooków, bogdan szulc, ojcze nasz papież franciszek, zbrodnie prawie doskonałe. policyjne archiwum x, virginia woolf fale, robert biedroń książki, jakub czarodziej ksiazka…