Aleksander Szczęsny (1885-1929)

Aleksander Szczęsny (1885-1929)

Autor: Aleksandra Ewelina

Niedoceniony w pełni. choć uznany przez największych – m.in. Przesmyckiego i Leśmiana; wycofany i melancholijny. delikatny i marzycielski; poeta. ojciec. patriota – przedwcześnie zmarły. następnie niemalże zapomniany. później wspominany rzadko. „przy okazji”. „po przecinku”. gdzieś pomiędzy tymi. których historia uznała za bardziej utalentowanych. Aleksander Szczęsny to przykład twórcy tyleż niezwykłego. co tragicznego. Jako należący do pokolenia przełomu wieków. Szczęsny debiutował na styku dwóch epok. Niefortunnie. gdyż jedna bezpodstawnie niepochlebna recenzja sprawiła. że zaliczono go do grona epigonów. Tymczasem jego twórczość stanowi niezwykły pomost pomiędzy poetyką Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego._x000D_ Z Wprowadzenia_x000D_ Autorka rozwija wątki podjęte przez wcześniejszych badaczy. uzupełnia luki. szerzej pokazuje dorobek Szczęsnego. Jej studia stanowią więc w rezultacie syntezę tego. co już z prac historycznoliterackich i biograficznych wiadomo na temat twórczości i działalności Szczęsnego. Ponadto publikacja jest zadowalającym uzupełnieniem stanu badań. poszerza go i ukazuje w kontekście biografii i całokształtu twórczości. Analizy odznaczają się dbałością i starannością. a także – co jest zaletą tej pracy – zwięzłością analityczno-interpretacyjną._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Edwarda Jakiela

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Religia ewolucyjna

Autor: John L. Schellenberg

CZY RELIGIA EWOLUUJE RAZEM Z NAMI?

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ RELIGIA PRZYSZŁOŚCI?

CZY MOŻLIWY JEST SOJUSZ MIĘDZY SCEPTYCYZMEM A WIARĄ?

NA JAKIM ETAPIE ROZWOJU EWOLUCYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ LUDZKOŚĆ?

JAK RELIGIA EWOLUCYJNA WYKAZUJE NASZĄ GATUNKOWĄ NIEDOJRZAŁOŚĆ?

John L. Schellenberg wychodzi z założenia. że teorię ewolucji można pogodzić z wierzeniami religijnymi. Uważa. że religia przyszłości powinna mieć charakter sceptycki i zawierać jak najmniej twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości. Spójność tych zaskakujących wniosków autor utrzymuje dzięki pojęciu „czasu głębokiego”. za pomocą którego obrazuje nasze miejsce na linii rozwoju ewolucyjnego i nową perspektywę dla myślenia religijnego.

„Idea wczesnych kartografów.

44.9: https://woblink.com/ebook/reklama-cyfrowa-podrecznik-mcstay-andrew-208231u

Cena:


Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych. w których rzeczy łączą. a nie dzielą

Autor: Waśkiewicz Andrzej

Niewielu dziś pewnie ascetów. wzorem Diogenesa gotowych do życia w beczce. ale też z pewnością nie wszyscy cieszący się życiem w społeczeństwie dobrobytu myślą tylko o tym. by dorównać bogactwem legendarnemu Krezusowi. Rzec można. że człowiek dojrzały podchodzi do rzeczy rzeczowo. Inaczej niż dzieci. dla których każda z nich jest zabawką. rozróżnia ich obiektywne przeznaczenie i subiektywny sens posiadania. Społeczna wartość rzeczy – jej zdolność do wymiany na inne – zagłusza jednak ten instynkt. […] Szczęśliwe społeczeństwa. o których będzie mowa w tej książce. nie znają zatem towarowej wymiany dóbr między ludźmi ani ich redystrybucji. która koryguje niekorzystne społecznie skutki samej wymiany. Jak sobie radzą bez nich?

34.99: https://woblink.com/ebook/ksiega-o-niewidzialnym-wydanie-2020-eric-emmanuel-schmitt-barbara-grzegorzewska-lukasz-muller-agata-sylwestrzak-wszelaki-200831u

Cena:ziemia ludzi zapomnianych, rosyjskie słówka, gry monkey, starość w tekstach kultury, reginy brett, wojna kalibana, kazimierz wielki kolorowanka, dr wayne dyer, cejrowski zona, marek mazur, anna boroń, kroniki roczniki, sekstus, kmn urzednik, arabskie noce, wiedźmin jak czytać, potop audiobook darmowy, dorota sumińska książki, zespół usidlenia tętnicy podkolanowej, wanda chotomska legendy polskie pdf…