Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)

Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)

Autor: Marcin Gabryś.

Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018) składa się z trzech odrębnych części. Każda z nich dotyczy identyfikacji i analizy różnych czynników. które wpłynęły na miejsce tego kraju we współczesnym świecie w ostatnich dwóch dekadach. Pierwsza część poświęcona jest ocenie polityki zagranicznej Kanady w okresie rządów Stephena Harpera w latach 2006-2015. Nie tylko analizuje cztery podstawowe założenia doktryny Harpera. ale egzemplifikuje je w konkretnych politykach._x000D_ Druga skupia się na rządach Justina Trudeau w latach 2015-2018. Jego kadencja jeszcze trwa. stąd założenia polityki zagranicznej są ciągle modyfikowane. Niemniej jednak autorowi udało się odnaleźć pewne spójne elementy doktrynalne w polityce Trudeau. odnoszące się do tradycji liberalnej._x000D_ W trzeciej części zajęto się omówieniem polityki Kanady odnoszącej się do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Polski. Autorka słusznie zauważyła. iż aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w marcu 2014 r. stała się ważnym punktem w intensyfikacji relacji politycznych i gospodarczych Kanady z Polską i Ukrainą. także w ramach NATO._x000D_ Na podstawie recenzji Iwony Wrońskiej. prof. UJK_x000D_ _x000D_ W serii ukazały się m.in.:_x000D_ Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne. pod red. Tomasza Domańskiego_x000D_ Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej. pod red. Tomasza Kamińskiego_x000D_ Stany Zjednoczone – Chiny. W stronę dwubiegunowości?. pod red. Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Magdaleny Marczuk-Karbownik_x000D_ Political Players? Sovereign Wealth Funds’ lnvestments in Central and Eastern Europe. pod red. Tomasza Kamińskiego_x000D_ Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007. Joanna Ciesielska-Klikowska_x000D_ Międzynarodowe oblicze terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne. pod red. Tomasza Domańskiego_x000D_ Europa swoich. Europa obcych. Stereotypy. zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe. pod red. Magdaleny Żakowskiej. Agaty Dąbrowskiej. Jakuba Parnesa

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945)

Autor: Wacław Szubert

Książka Wacława Szuberta ma wyjątkowy charakter i powinna spotkać się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk naukowych związanych z prawem pracy. ubezpieczeniami społecznymi i polityką społeczną. Nie do przecenienia są również jej walory swoistego rodzaju świadectwa niezłomności Narodu Polskiego. który w najtrudniejszych latach okupacji hitlerowskiej nie tylko prowadził walkę z wrogiem. ale również. nie tracąc wiary w powodzenie tej walki. przygotowywał się do przyszłego okresu odbudowy struktur niepodległego państwa. Przejawem tego były prowadzone pod auspicjami Delegatury Rządu na Kraj prace koncepcyjne dotyczące kształtu życia społeczno-gospodarczego i politycznego w powojennej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości. że szczególną w tej perspektywie doniosłość miały koncepcje związane z przyszłym ustrojem pracy. Książka Profesora Szuberta ukazuje ten prawie nieznany obszar działalności Delegatury. a jest to tym cenniejsze. że Autor uczestniczył bezpośrednio w opisanych pracach koncepcyjnych i prowadząc rozważania mógł sięgać nie tylko do zasobów własnej pamięci. ale również do dokumentów. które zdołał zachować On sam oraz inni bohaterowie tamtych dni. _x000D_ _x000D_ Koncepcje programowe Departamentu Pracy i Polityki Społecznej były budowane w przeświadczeniu o potrzebie krytycznej kontynuacji tego. co w tym zakresie miało miejsce w II Rzeczpospolitej. z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i uwarunkowań związanych z okresem przypadającym bezpośrednio po zakończeniu wojny światowej (odbudowa gospodarki i struktur organizacyjnych państwa). ale także z próbą zarysowania wizji rozwiązań. które powinny być realizowane docelowo. w późniejszym okresie. Ideologiczne i aksjologiczne podłoże tych wizji było zróżnicowane. zawsze jednak miały one bardzo widoczne zabarwione humanistyczne i były nacechowane pragnieniem budowy państwa silnego. ale i sprawiedliwego społecznie. W tej perspektywie należy postrzegać przewijające się w prezentowanych koncepcjach programowych założenia planowości gospodarki. uspołecznienia prawa własności. instytucjonalizacji stosunków pracy. obiektywizacji płac. pełnego zatrudnienia itp. Z pewnością nie wszystkie propozycje okazały się trafne (choćby odejście od zobowiązaniowego charakteru stosunku pracy). niektóre zostały zdeformowane przez patologie systemu „realnego socjalizmu” (choćby zasada planowości). to jednak wiele z nich po latach ciągle może odegrać pewną rolę „w wypracowaniu – jak pisał Profesor Szubert – optymalnych rozwiązań odpowiadających obecnym potrzebom”.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 26.4


(Kontr-)rewolucja oświatowa

Autor: Bogusław Śliwerski

Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny. a więc adaptacyjny. czyli taki sam. z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej. koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii. […] Po trzydziestu latach transformacji mamy w polskiej polityce oświatowej naprzemienność normatywnych imperatywów władzy politycznej w procesie wychowawczym szkół bez jakiegokolwiek odwołania do Konstytucji III RP […]. Nie ma zatem w polityce oświatowej ani planowania oświatowego. które musiałoby odbywać się na podstawie naukowych badań i analiz kluczowych dla edukacji czynników. ani prog

18.9: https://woblink.com/ebook/nieustepliwa-shirer-priscilla-206773u

Cena:ginger włoskie pożądanie pdf, gra o tron audiobook, preromantyzm niemiecki, czy wojna jest dla dziewczyn pdf, jojo mayes, tess gerritsen umrzeć po raz drugi, lotnictwo cywilne, opowieści z narnii część 1, monika bogucka, blanka lipińska ten dzień pdf, gra o tron tom 1 pdf, stulecie winnych tom 1, i nie było już nikogo pdf, tylko sprawiedliwosc, ewa michna…