Polska monografia popularnonaukowa przełomu XIX I XX wieku

Polska monografia popularnonaukowa przełomu XIX I XX wieku

Autor: Anetta Gajda

Publikacja dotyczy książki popularnonaukowej. Autorka omawia dzieje idei popularyzacji. świadomość genologiczną popularyzatorów. a także rekonstruuje rodzinę gatunków popularyzujących wiedzę w Polsce w wieku XIX i na początku wieku XX. Analizuje przede wszystkim wzorzec gatunkowy monografii popularnonaukowej – jej strukturę. pewne aspekty pragmatyczne. zwłaszcza relacje między nadawcą i odbiorcą. problematykę wartościowania oraz aspekt stylistyczny._x000D_ Prezentowana książka jest bardzo cennym opracowaniem z zakresu genologii lingwistycznej (w szczególności genologii historycznej). Wypełnia znakomicie lukę w badaniach nad dziejami stylu popularnonaukowego. stylów pokrewnych. czyli naukowego i dydaktycznonaukowego. Jest jednak przede wszystkim wzorcowo skomponowaną i fachowo opracowaną monografią konkretnego gatunku. Autorka usytuowała swe dociekania w ramach prężnego nurtu badawczego. uzupełniwszy jego teoretyczne instrumentarium o nowe zagadnienia. które na trwałe wejdą do dziedzictwa genologii._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Marii Wojtak (UMCS)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


https://woblink.com/product-publication/download/199180/epub

1:

:

Cena:


Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Autor:

Publikacja dotyczy różnych perspektyw postrzegania ludyczności. Znajdują si w niej teksty zarówno o aspektach teoretycznych pojęć gra. zabawa. ludyczność. jak i na temat konkretnych technik wykorzystywanych podczas zajęć z uczniami na odmiennych poziomach zaawansowania oraz w różnym wieku. Autorzy prezentują szerokie spektrum nie tylko zastosowania strategii ludycznych oraz istniejących w jej obrębie technik. lecz także analizy semantycznej czy społecznej głównych zagadnień. które zostały poruszone w książce._x000D_ Redaktorki_x000D_ Monografia jest cenną pozycją budującą dyskurs glottodydaktyczny zarówno w kontekście teoretycznym. Jak i praktycznym. Otwiera nowe przestrzenie poszukiwań badawczych – związanych z analizą procesów nabywania języka oraz praktycznych – wiążących się z odkrywaniem efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania języków obcych. Mimo iż nie wyczerpuje wszystkich zagadnień z zakresu nauczania ludycznego. stanowi swoiste kompendium dydaktyczne z perspektywy tej metodologii. Autorzy zachęcają nauczycieli do kreatywności i odwagi w przełamywaniu schematów. pokazują. że uczenie przy zastosowaniu metod ludycznych świetnie się sprawdza w nauczaniu języków obcych we wszystkich grupach wiekowych oraz podpowiadają sposoby wykorzystania różnych technik ludycznych na zajęciach._x000D_ Z recenzji prof. dr hab._x000D_ Anny Dunin-Dudkowskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


https://woblink.com/product-publication/download/206389/epub

1:

:

Cena:


Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego

Autor: Marcin Kalinowski

Lobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi jednak wśród komentatorów sceny publicznej nieustanne spory i kontrowersje._x000D_ Praktyka lobbingu podważa tezę. że instytucjonalizacja „wywierania wpływu na władzę” w bezpośredni sposób redukuje negatywne efekty społeczne tego zjawiska. Niniejsza publikacja stanowi próbę wyjścia poza obszar badań porównawczych w kierunku spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele. motywacje i reguły zachowań podmiotów współuczestniczących w procesie dochodzenia do decyzji publicznych._x000D_ Podstawowym celem książki jest zobrazowanie mechanizmu lobbingu. który funkcjonuje w oparciu o wybory dokonywane przez poszczególnych uczestników procesu politycznego. zasoby. jakimi dysponują. ich wzajemne relacje oraz wewnętrzne uwarunkowania systemu przedstawicielskiego – wspólne dla państw zachodnich demokracji._x000D_ Założona przez autora konwencja redukcjonistyczna zrodziła potrzebę odwołania się do teorii. która umożliwia badanie uwarunkowań systemowych demokracji jako wyniku łącznych skutków zachowania na poziomie jednostki lub grupy. Takie założenia wyjściowe spełnia teoria wyboru publicznego (public choice theory). która powstała na gruncie amerykańskim na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wykorzystuje ona klasyczne instrumentarium badawcze ekonomii do objaśniania meandrów procesu politycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45jutro będziemy szczęśliwi torrent, darmowe książki na kindle, leszek bielecki, ogień i krew część 2, tylko rosja, skandynawski półwysep, słownik terminów prawniczych pdf, anna matysek, złe miejsce pdf, remigiusz mróz iluzjonista, suburbanizacja po polsku, bajki manga, pewnego dnia emily giffin, chłopiec duch, zacharski książki, drużyna wyrzutki, intercyza przedmałżeńska wzór, myślokształty, zdania angielskie w parafrazie pdf, poradnik rise of the tomb raider, dendrologia seneta, andrew morton…