Cegiełki i inne opowiadania

Cegiełki i inne opowiadania

Autor: Jak Krzysztof Piasecki

Na „Cegiełki” składa się 11 opowiadań. z których każde stanowi osobną. zamkniętą formę. To. co je scala. to miejsce opisywanych zdarzeń. czyli okolice Sokółki na Podlasiu. gdzie żyją bohaterowie opowiadań Piaseckiego.

Bohater książki. pisarz-poeta. przybysz z miasta. poszukując swojego miejsca na ziemi i pomysłu na życie. decyduje się na diametralną zmianę – sprzedaje mieszkanie w Warszawie i kupuje gospodarstwo na odległym od stolicy Podlasiu. na przysłowiowym końcu świata.

Nikt z „tutejszych” nie kryje swojego zdziwienia. a właściwie podejrzliwości wobec przybysza: „Dla nich jestem inny. Jakbym spadł z Księżyca. Inaczej się ubieram. mówię bez wschodniego akcentu. ale przede wszystkim – co tutaj robię? Gospodarstwo dla przyjemności kupiłem? Będę upra

Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Cena: 33


Strażnicy fatum

Autor: Keff Bożena

Fatum pilnującym tego losu byli oczywiście hitlerowcy. którym jednak na wyrost przypisywano wszechobecność i wszechwiedzę. W tej sytuacji każda forma pomocy była z góry skazana na klęskę i karę (śmierci). 

Funkcją tego wyobrażenia. przekazywanego później dziesiątkami lat. na przykład w edukacji. jest ukrycie powszechnego braku empatii wobec Żydów. niechęci udzielania im pomocy. i wszechobecnego donosicielstwa. Keff. czytając literaturę polską dekad powojennych. analizuje stosunek Polaków do Żydów. a wnioski. do których dochodzi – trzymając się tekstów – budzą grozę. Zmuszają też do zadania całkiem aktualnego pytania o udział grup mniejszościowych. stygmatyzowanych i upokarzanych. w polskiej wspólnocie.

Wydawnictwo: Krytyka polityczna

Cena: 34.9tułaczka odyseusza komiks, biblia początek, remigiusz mróz trawers pdf, andrzej matyja, skazaniec tom 7 audiobook chomikuj, allen carr książki, ermes ronchi, krzysztof król biografia, neurodydaktyka pdf, pokolenie ja, karłowska ortodoncja, rytm życia, dietetyka żywienie zdrowego i chorego człowieka pdf, stephenie meyer intruz, rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje, patofizjologia zahorska pdf, wenecjanka, budowa silnika samochodowego pdf, adrianna michalewska, słownik matematyczny polsko angielski, relacje interpersonalne proces porozumiewania się pdf…