Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324-361 n.e.)

Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324-361 n.e.)

Autor: Paweł Filipczak

Książka opowiada o namiestnikach Syrii Coele. jednej z najważniejszych prowincji rzymskich na Bliskim Wschodzie. zajmującej północną i zachodnią część współczesnej Syrii oraz Libanu. Namiestnicy tej prowincji nosili wysoki tytuł konsulara i rezydowali w Antiochii nad Orontesem. Autor nie tylko odtwarza. koryguje i uzupełnia biogramy namiestników Syrii. zwracając uwagę na ich pochodzenie. wykształcenie. tożsamość religijną oraz przebieg kariery. ale także pokazuje ich rzeczywistą pozycję w lokalnym środowisku. między miejskimi elitami a wysokimi rangą urzędnikami państwowymi. również rezydującymi w Antiochii. Kreśli sylwetki namiestników okresu wielkich przemian politycznych i religijnych. zwanych często przełomem Konstantyna. zatrzymując się nad ich wpływem na dobór kadry zarządzającej Syrią oraz rozpatrując rolę zarządców w chrystianizacji prowincji._x000D_ _x000D_ Praca dra Pawła Filipczaka jest z merytorycznego punktu widzenia wartościowym osiągnięciem naukowym. Jest to publikacja dobrze przemyślana i napisana w sposób klarowny. a zarazem zwięzły. Solidna analiza źródeł pozwala czytelnikowi zrozumieć złożoność badań prozopograficzno-historycznych nad rzymską Syrią w latach panowania Konstantyna i jego syna. Konstancjusza II._x000D_ dr hab. Piotr Kochanek. prof. KUL_x000D_ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Autor: Klaudia Zielińska-Lont

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania._x000D_ W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego. który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


ISBN

9788382203240: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/kierowanie-zespolami-zroznicowanymi-ze-wzgledu-na-styl-zyci

Cena:


Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Autor:

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską. czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy. a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej. historii pojedynczych wspólnych projektów. a także kwestie adaptacji. edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach._x000D_ Książka ma charakter naukowy. ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej. jak i pojedynczych filmów. odnosi się też do lat przedwojennych. okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc o filmach. autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej. artystycznej. zwracają uwagę na kwestie kulturowe. przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy. lecz także politologiczny i kulturoznawczy._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego_x000D_ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


ISBN

9788366494053: Wydawnictwo

Format

24.43: https://woblink.com/ebook/ogien-jozjasza-tahni-cullen-208254u

Cena:


Umysł rozstrojony

Autor: Tadeusz Sławek

Czego nas nauczyła wyprawa na Księżyc. w którą zabrał nas Żuławski? Nie wracając do poszczególnych miejsc lektury. zapytajmy. czy dałoby się znaleźć ich wspólny mianownik. punkt solarny. będący mocnym źródłem energii. Zaryzykujmy: węzłem. który splata wiele nici trylogii jest życie uwolnione od przewodnictwa. którego doświadczeniem źródłowym jest brak i utrata. życie na skrajnym horyzoncie oczekiwań i nadziei. i zawsze bliskie katastrofy. To wizja egzystencji zawieszonej nad przepaścią. Trylogia Żuławskiego jest więc tekstem stoickim: uczy. jak Montaigne. że prawdziwym powołaniem człowieka myślącego jest nauka umierania. Doświadczenie rozbitka jest doświadczeniem par excellence nowoczesnym. Brzegi znanego dotychczas świata okazują się niebezpieczne. a praktykowane na nich modele i style przeżycia okazują się niewystarczające i zawodne._x000D_ Tadeusz Sławek_x000D_ *_x000D_ Fascynująca eseistyczna wyprawa do świata wykreowanego w trzech powieściach fantastyczno-filozoficznych Jerzego Żuławskiego; świata. który od dawna zasługiwał na naszą uwagę. Na wskroś współczesna interpretacja cyklu powieściowego młodopolskiego pisarza. którego cechowała rozległa wiedza. erudycja i radykalny pesymizm. gdy chodzi o możliwości gatunku ludzkiego i losy całej cywilizacji. Jeżeli powracać do klasycznych dzieł polskiej prozy i przypominać je dzisiaj – to właśnie w taki sposób. który łączy doskonałą znajomość kontekstu historyczno­literackiego i myśli filozoficznej epoki z nowym. śmiałym i subiektywnym sposobem czytania._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


Cognition. Meaning and Action

Autor:

The goal of contemporary cognitive science is not primarily to build a thinking machine. but to increase our understanding of cognitive processes. This can be done by various methods. including traditional psychological experiments. observations of authentic cognitive processes in practical action. or by simulating cognition in robots or programs. Unlike the early days of AI when it was believed that one single methodology. that of symbolic representation. could solve all cognitive problems. the current trend is to work with several forms of representations and data. The publication is the result of a collaboration between the Department of Cognitive Science at University of Lodz and the Department of Cognitive Science at Lund University. It is intended to provide a comprehensive presentation of the key research issues undertaken in both Departments.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45ebook kup, alicja lenczewska pdf, wizygot, klątwa max czornyj, teoria chaosu psychologia, darmowe ebooki pdf, niebłahy, franciszek czech, smętarz dla zwierzaków pdf, wiktor suworow akwarium, krzysztof warchoł program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej pdf, assassins creed origins poradnik, dziady opracowanie cz 2, ortodoksyjny zyd, kopaliński władysław, meekhańskiego pogranicza, kultura języka polskiego, potęga kiedy pdf, henryk pająk pdf, pierwszy raz książka, po piśmie dukaj, norman ohler…