1

1

Autor: Nataliya Voytovych

:

Cena:


Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza. Warmii i Mazur

Autor: Łukasz Musiaka

Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość i żywotność inwestycji. jaką była budowa zamku obronnego w średniowieczu. była planowana nie na lata. ale na wieki. Dzięki odpowiednim materiałom konstrukcyjnym i solidnemu wykonaniu. wiele z dawnych zamków. w lepszym lub gorszym stanie. dotrwało do naszych czasów. Możemy podziwiać myśl inżynieryjną średniowiecznych budowniczych. Zastanowić się. jak kiedyś funkcjonował dany obiekt. jak wpływał na swoje otoczenie i co spowodowało. że w takim. a nie innym kształcie zachował się do naszych czasów. Poszukujemy wiedzy. doznań estetycznych i wrażeń. również tych przesyconych duchem romantycznej przygody. Zazwyczaj skupiamy się na historii. nie zagłębiając się w rozważania nad obecną kondycją i znaczeniem dawnych warowni. _x000D_
Rodzą się pytania. czy we współczesnym świecie średniowieczny zamek może jeszcze odgrywać istotną rolę? Do jakich funkcji może być przeznaczony? Jak kształtują się jego związki z otoczeniem? W niniejszej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. _x000D_
Z punktu widzenia geografii turyzmu jest to jedno z pierwszych w Polsce tak dobrze udokumentowanych dzieł badawczych. dotyczących roli walorów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. a pośrednio również w aktywizacji gospodarczej miasta. W pracy pokazano rozległość zainteresowań współczesnych badań nad turystyką. Jest interesującym polem badawczym dla geografów i historyków. _x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


1

:

:

Cena:


Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Autor: Anna Głogowska-Balcerzak

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe. dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego. jak i międzynarodowego prawa karnego. prawa karnego transnarodowego. prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka. Handel ludźmi ma wiele twarzy i dotyczy niemal wszystkich krajów. niezależnie od tego. czy są one miejscami pochodzenia pokrzywdzonych. tranzytu czy państwami docelowymi. To trzeci. po handlu narkotykami i bronią. najbardziej dochodowy typ przestępczości zorganizowanej na świecie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95


Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Autor: Tomasz Domański

Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. _x000D_ _x000D_ Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi. jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów. Dotyczy to zarówno zespołu hiszpańskiego z Granady. jak również polskich doświadczeń. Głównym celem publikacji jest zarówno dokonanie bilansu dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu szeroko rozumianych koncepcji marketingu akademickiego. jak również spojrzenie na ten problem z perspektywy różnych podmiotów oraz różnych regionów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8kochanki hitlera, fizyka podstawy, jakub zajdel, stanislaw kot, czym jest rzeczywistość, darmowe ebook, megan march, pielegniarstwo internistyczne, podstawy rachunkowości pdf, artur kruszewski, raj utracony pdf, dary anioła 3 pdf, elvira baryakina, bhp w transporcie, blade runner czy androidy marzą o elektrycznych owcach…