Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

Autor: Joanna Madalińska-Michalak

Autorka książki podjęła bardzo ważny. bardzo aktualny. istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań. z którymi Autorka. jako doświadczona badaczka. posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową. doskonale. wręcz mistrzowsko. sobie poradziła. (…) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe. oryginalne dzieło. które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym._x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 38.4


Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Autor: Tomasz Bekrycht.

Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin. które tradycyjnie stanowią korpus wiedzy o prawie. jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecydowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa._x000D_
Zgodnie z przyjętym zamysłem publikacja ma charakter dwudzielny. Zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia obecne w problematyce prawa ujęto w trzech blokach problemowych: Polityka. Etyka – krytyka – literatura. Kognitywistyka – cybernetyka. Natomiast wzajemne przenikanie się wiedzy o prawie w ramach dogmatyk prawniczych. nauk historycznych oraz teorii i filozofii prawa znalazło wyraz w tekstach opatrzonych nadrzędnym tytułem: Interpretacja – język._x000D_
Integracja wewnętrzna i zewnętrzna prawoznawstwa ma istotne konsekwencje dla dwóch ogromnych dyskursów społecznych – tworzenia i stosowania prawa. Wiele interesujących zagadnień stało się przedmiotem analizy w prezentowanym tomie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 36


ISBN

9788380882423: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/nazwy-terenowe-i-miejscowe-w-przestrzni-fizycznej-null-207759u

Cena:


Kobiety w drodze na naukowy Olimp…

Autor: Jolanta Kolbuszewska

Tematykę prezentowanej monografii można ulokować pomiędzy historią kobiet a historią nauki. Autorka wypełnia istniejącą od długiego czasu lukę badawczą w zakresie rozpoznania i charakterystyki osiągnięć kobiet oraz ich wkładu w rozwój rodzimej historiografii. Ukazuje dorobek naukowy historyczek z uwzględnieniem przeobrażeń dokonujących się zarówno w obszarze zbiorowej mentalności. jak i polityki. kultury. nauki. Przygląda się rozwojowi kobiecych karier na tle kilku epok – od okresu poprzedzającego wybuch Wielkiej Wojny (pierwsze doktoraty kobiet). przez dwudziestolecie międzywojenne (pierwsze habilitacje kobiet). po PRL (badaczki dziejów zaczęły wieńczyć swe osiągnięcia profesurą zwyczajną). Zdaniem autorki zawężenie skali obserwacji do jednej dyscypliny pozwala sformułować szersze wnioski odnoszące się do polskiej humanistyki w ogóle. Daje to możliwość uchwycenia zjawisk i prawidłowości. które stały się i nadal są udziałem kobiet w nauce._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków historiografii. specjalistów z zakresu historii kobiet i dziejów najnowszych. a także naukoznawców i antropologów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45książki które warto przeczytać blog, geografia fizyczna świata, nie tak jak u zbójców, anna obuchowicz, otoczeni przez idiotów pdf chomikuj, chłopcy z placu broni molnar pdf, slowianie zachodni, odchudzanie z elementami fizjologii i biochemii przepisy, naciągnięte książka, kody kulturowe, eksiazka, ebooki kindle, donald tusk szczerze, kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego…