Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953

Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953

Autor: Evelina Kristanova

„Autorka wybrała okres interesujący. zarazem dramatyczny. w którym występowały zasadnicze antagonizmy ideowe. prowadzące niejednokrotnie do masowych prześladowań i rozlewu krwi. […] Zajęła się wydawnictwami. które ówczesne władze traktowały jako przejściowe. tymczasowe. jako instytucje. które w przyszłości trzeba będzie zlikwidować lub należycie ubezwłasnowolnić. Uwarunkowania polityczne nie tylko wywierały wpływ na funkcjonowanie badanych periodyków. na ich zawartość. kształtowaną m.in. przez liczne interwencje cenzury. Niejednokrotnie decydowały o ich losie. […] Na tym tle dr Evelina Kristanova ukazała kulturotwórcze funkcje wybranych czasopism katolickich. ich rolę w upowszechnianiu książki. Przedstawiła rozległą panoramę ówczesnego piśmiennictwa i dorobku wydawniczego w wielu dziedzinach. […] Stworzyła obszerne dzieło o charakterze bibliologicznym. prasoznawczym oraz historycznym. Zgromadzona przez nią dokumentacja ma charakter unikatowy i wydatnie wzbogaca wiedzę o kulturze polskiej XX wieku”. _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Oskara S. Czarnika

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 45.6


Format

PDF: 207815

https://woblink.com/ebook/liberalizacja-handlu-miedzynarodowego-a-srodowisko-przyrodnicze-anetta-kuna-marszalek-207815u

:

Cena:


Płeć zmiany

Autor: Izabela Desperak

Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza i metodologicznych założeń. następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak rynek pracy. przestrzeń publiczna. dyskurs publiczny. polityki płci) na podstawie literatury przedmiotu i badań autorki. a na koniec opis badań własnych obejmujących wspomniane wymiary analizy (wyrywkowo) z lat 1989-2015. Autorka bada treści gazet i czasopism (z lat 1989. 2009). ogłoszeń o pracę (1995-2010). reklam telewizyjnych (1997. 2010) oraz telewizyjnych kampanii parlamentarnych i prezydenckich kampanii wyborczych (1999. 2000. 2010. 2011. 2015)._x000D_ Na tle innych prac poświęconych transformacji w Polsce publikację tę wyróżnia przyjęcie teoretycznej i badawczej perspektywy gender oraz niezwykle szeroki zakres czasowy i metodologiczny prezentowanych badań. dotyczących także najnowszych wydarzeń. m.in. kampanii wyborczych z 2015 r. oraz fenomenu nowego ruchu kobiet – Czarnych Protestów. Strajku Kobiet i Marszy Czarnych Parasolek._x000D_ Książka jest kierowana zarówno do badaczy społecznych. jak i specjalistów z zakresu nauk o polityce oraz do przedstawicielek i przedstawicieli studiów gender.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Wariacje (post)humanistyczne

Autor: Marcin Maria

Autor potrafi poprowadzić czytelnika przez skomplikowane meandry sporów w sposób klarowny. rekonstruując przyczyny utraty wiary w możliwość sprawczości podmiotów społecznych. naświetlając złożone teoretyczne i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania tej groźnej sytuacji._x000D_ Przywołuje wiele publikacji. sprawnie wyłuskując najistotniejsze ich aspekty. W ten sposób tworzy spójną narrację oferującą oryginalną autorską korektę niektórych tez posthumanizmu (np. tezy o zerwaniu z humanizmem. tezy o śmierci podmiotu). przy jednoczesnym docenieniu korzystnych transformacji. jakie przyniosło odejście od imperialnego antropocentryzmu._x000D_ Nie wszystkie konkluzje autora będą powszechnie akceptowane. jednak uważam. że dopóki wnioski są wyprowadzane konsekwentnie z przyjętych założeń. wraz z uwzględnieniem kontekstu debat. zasługują na uwagę oraz ponowne ich rozpatrzenie. Znakomita większość konkluzji jest przekonująca i świadczy o dużej wnikliwości autora. Dar syntezy wielu wątków zwykle omawianych w izolacji. zderzania perspektyw. które dopiero pozwalają zauważyć wcześniej niedostrzegane związki – to potężny atut publikacji._x000D_ Dr hab. Maria Kostyszak. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788381423632: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego teatr ciała-w-kryzysie

Autor: Katarzyna Julia Pastuszak

Książka Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego – teatr ciała-w-kryzysie prezentuje się jako wyjątkowe pod każdym względem. wnikliwe studium ankoku butō (dosł. taniec ciemności) Hijikaty Tatsumiego. wielkiego japońskiego artysty i protoplasty nowatorskiego gatunku sztuki. jakim jest butō. Stanowi ona jednocześnie niezwykle cenne kompendium wiedzy na temat genezy. rozwoju i obecnej kondycji tego wielonurtowego. złożonego zjawiska. którym fascynuje się cały współczesny świat tańca. [dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi]

Dr Katarzyna Pastuszak – teatrolog. tłumacz. tancerka/performerka. współtwórczyni Teatru Amareya. kurator Gdańskiego Festiwalu Tańca (Klub Żak). Ukończyła Skandynawistykę (UG) i Wiedzę o Teatrze (Akademia Teatralna. Warszawa) ora

:

Cena:


Pedagogika społeczna

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka

Monografia. będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki. stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną. jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych._x000D_ Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny. jej roli. związków z innymi dziedzinami nauk. otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych. Praktyka jest jednak ujmowana także w kategoriach ogólnych. Autorkę interesuje. jak działanie wpływa na myślenie o działaniu. z czego działanie wynika i czemu służy. Wykorzystuje przy tym teorię analizy aktywności i tworzenia instytucji symbolicznej Jeana-Marie Barbiera. operując bliską mu perspektywą rozumienia aktywności jako głównej kategorii społeczno-pedagogicznego spojrzenia na pole praktyki. Ustrukturowany i podzielany przez uczestników pola praktyki zestaw pojęć i konceptów tworzy transwersalny paradygmat pedagogiki społecznej._x000D_ Publikacja może zainteresować czytelników zorientowanych na pogłębianie refleksji nad społeczno-pedagogicznym spojrzeniem na pola praktyki edukacyjnej. socjalnej. opiekuńczej oraz na poszukiwanie narzędzi analizy zachodzących w nich procesów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95łowca snów stephen king, ludzkie działanie mises, ms manwhore pdf chomikuj, sennik przesłuchanie, internetowa wypożyczalnia książek, 365 dni lipińska pdf, darstellung, hołówka, położna z auschwitz pdf, aspekty rozwoju dziecka, bg2 solucja, metro 2033 książka pdf, przez ruiny i zgliszcza canin, publio.pl, tomasz judym dzieje, pdf ebook, lee child echo w płomieniach, czarny romans…