Starość w nurcie życia

Starość w nurcie życia

Autor:

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych. które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych. środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; zagadnień związanych z postawami wobec osób starszych. dyskryminacją ze względu na wiek. zdrowiem. jakością życia i ekoterapią; zindywidualizowanego doświadczania starości w kontekście uczenia się oraz w trudnych sytuacjach życiowych. takich jak choroba czy przemoc domowa._x000D_ Książka jest adresowana do pedagogów. socjologów. psychologów. studentów i doktorantów zajmujących się problematyką gerontologiczną. a także do przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


1

:

:

Cena:


1

:

:

Cena:


Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

Autor: Joanna Rybowska

Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie. np. na materiałach inskrypcyjnych. Ze względu na zakres tematyczny praca wykracza daleko poza analizy filologiczne i sytuuje się na pograniczu religioznawstwa. antropologii kulturowej i filozofii. Jej niewątpliwym walorem jest kompleksowe ujęcie omawianej problematyki. zwłaszcza w obliczu obszernego i wielowątkowego zakresu badań. Czytelnik zapozna się z dyskusją na takie tematy. jak: Czy istniały normy religijne i instytucje o panhelleńskim znaczeniu. które kształtowały relacje Greków z bogami. czy też możemy mówić jedynie o religii poszczególnych poleis? Jaką rolę o

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207706

: 1

Cena:cyberprzestępczość pdf, redondo dolores, aleksander fredry, radosław ignatowski, kardioseksuologia, blask szminki, rejwach książka, mariusz walczak, rafał dmowski, amnesia solucja, darmowe ebooki, potentat katy evans, żyjesz tylko raz pdf, kto dostał nobla, łukasz tomys, imię róży, pytania o wiarę…