Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości

Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości

Autor: Paulina Szymańska

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje się na zagadnieniu relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Na podstawie rezultatów badań własnych została stworzona pierwsza polska autorska typologia relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości. W książce czytelnik znajdzie ponadto przegląd literatury światowej. omówienie wyników badań własnych. dyskusję na temat ich rezultatów oraz prezentację implikacji praktycznych._x000D_ *_x000D_ Wartość pracy podnosi przeprowadzona przez Autorkę adaptacja dwóch testów do badania relacji między rodzeństwem. Dzięki starannie i wnikliwie przeprowadzonej analizie wyników badań własnych. w oparciu o analizę skupień. Autorce udało się opracować pierwszą w Polsce typologię relacji między rodzeństwem. uwzględniającą typy relacji: ambiwalentny. niechętny i wspierający. Fakt ten bardzo wyraźnie podnosi wartość publikacji i czyni ją bardzo wartościowym opracowaniem naukowym w tym obszarze tematycznym._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej (UG)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Rzecz o kondycji i ustroju Europy

Autor: Jürgen Habermas

Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu. nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych. lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji. przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i prawnym. również jako tym siłom. które pozwalają stawić czoła globalizacji. Kryzys gospodarczy. prowadząc do coraz większego transferu kompetencji na poziom unijny. zwłaszcza w strefie euro. unaocznił nowe wyzwania. którym Unia winna sprostać. aby być w pełni demokratyczna. Dlatego też Habermas szuka odpowiedzi na kluczowe pytania. często pomijane w dyskursie publicznym zdominowanym przez kwestie gospodarcze. _x000D_ Zasadniczym rysem myśli J. Habermasa jest jednoczesne uprawianie filozofii. socjologii i konstytucjonalizmu. co sprawia. że rozważania z zakresu konstytucjonalizmu europejskiego wykraczają poza klasyczny dyskurs dogmatyczny. zyskując na wszechstronności. Oryginalność myśli konstytucyjnej Habermasa polega na skonstruowaniu proceduralnego/komunikacyjnego modelu demokracji i konstytucji. które są projektem otwartym na pewne zmiany i udoskonalenia. To podejście. usytuowane między modelem liberalnym i republikańskim. stanowi najbardziej użyteczne narzędzie badania podstaw. struktury i funkcji konstytucjonalizmu europejskiego. _x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.5


Jurysprudencja 4/2014

Autor: Wioletta Jedlecka

Europa jest wspólnotą wartości cywilizacyjnych. do których należą wolność i równość jednostki. demokracja. państwo prawa. społeczeństwo obywatelskie. to „europejski dom” nie może być budowany niezależnie od tych wartości lub wbrew nim. ale tylko i wyłącznie na ich podstawie. Wspólna polityka europejska musi więc występować w obronie wymienionych wartości oraz brać za nie odpowiedzialność. Teoria integracji europejskiej wymaga zgody co do strategii i celów zjednoczenia. a budowa tej zgody nie jest możliwa bez określonych koncepcji legitymizacyjnych. _x000D_ Oś problemową podjętych rozważań stanowi kwestia legitymizacji Unii Europejskiej – jej instytucji oraz stanowionego przez nie prawa. Inspiracją do podjęcia tematu było poczucie szeroko rozumianego kryzysu legitymizacji demokratycznej UE. Niewątpliwie w Unii występuje problem z uzasadnianiem decyzji – szczególnie w zakresie prawa pochodnego i orzecznictwa – w sposób wpisywalny w dominujące koncepcje demokracji. do których przywykły krajowe dyskursy profesjonalne. Receptą na ów kryzys może być wzmocnienie legitymizacji cywilizacyjnej Unii Europejskiej. tj. odbudowa wspólnoty inkluzywnej przy wykorzystaniu zasady solidarności. kanonu wartości wspólnych i wielokulturowości._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.9szaleństwo tłumów, charli i cyferki, youtube online, serce gangstera ebook, gorące noce, blanka lipińska 365, zachód kierunek, ten dzien blanka lipinska, darmowe książki dla dzieci, no man’s sky poradnik, ćwiczenia język niemiecki, data science i uczenie maszynowe pdf, www gryonline, opowieści z ziemiomorza, alkoholizm grzech czy choroba, klasyfikacja bauma, sodoma martel…