ISBN

ISBN

9788382200171: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/democracy-at-risk-ewa-rokicka-jeremy-leaman–208010u

Cena: Jeremy Leaman.


ISBN

9788380885370: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/weryfikacja-hipotez-w-ocenie-ryzyka-rynkowego-marta-malecka-207820u

Cena:


Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Autor: Małgorzata Skowronek

Michał Archanioł. jeden z najpopularniejszych świętych i najsłynniejszy z aniołów. od początków chrześcijaństwa otaczany jest wyjątkową czcią. Na ten stan składa się cały szereg czynników. do których należą m.in. wyobrażenia tradycji judaistycznej. rozwój kultu w łonie samego chrześcijaństwa. związane z imieniem Świętego dziedzictwo literatury i sztuk pięknych. a także nakładanie się na stare kulty pogańskie pierwiastków wiary i religijności chrześcijańskiej oraz wierzenia ludowe. Wszystko to daje wielowymiarowy. choć jednocześnie dość spójny obraz_x000D_ Michała Archanioła w kulturze prawosławnych Słowian. dziedziczącej – za pośrednictwem tradycji bizantyńskiej – spuściznę judaistyczną._x000D_ _x000D_ Zdawać by się więc mogło. że poświęcone Michałowi Archaniołowi teksty liturgiczne. literackie i folklorystyczne kreują barwny. lecz niezbyt spójny jego obraz. Tak jednak nie jest. Majestatyczny książę aniołów. zwycięzca Szatana i wszelkiego zła. pogromca żywiołów. patron wiernych. orędownik uciśnionych. uzdrowiciel cierpiących. strażnik ładu i sprawiedliwości. surowy sędzia. opiekun dobrej śmierci i przewodnik po zaświatach. opiekun domostw – to jedynie ogólnie zarysowane role Archanioła. które. podlegając kontaminacjom. nie tracą swego szczególnego charakteru. a przeciwnie – wzbogacają się o nowe aspekty. Wizerunek św. Michała powstały w kulturze prawosławnych Słowian bałkańskich jest z pewnością niejednowymiarowy. lecz jednocześnie synkretyczny. co decyduje o jego specyfice i wyjątkowości.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


:

:

Cena:


Zarys pedagogiki sportu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu. terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki. problematyki edukacji olimpijskiej. interakcji zachodzących w relacjach trener–zawodnik. wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów oraz ich znaczenia dla prawidłowego wychowania. Autor pisze we wstępie: „W europejskim szkolnictwie wyższym pedagogika sportu została uznana za ważną dyscyplinę akademicką. funkcjonującą w dziedzinie nauk o sporcie. której celem jest wspomaganie działań edukacyjnych (wychowawczych) osób uczestniczących w treningu sportowym i innych formach aktywności fizycznej. niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia”. Opinia ta jest najwłaściwszym wyjaśnieniem potrzeby opracowania tej problematyki w formie prezentowanego podręcznika._x000D_ Z recenzji dr hab. Danuty Umiastowskiej_x000D_ prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Optymalizacja w logistyce. tom 2

Autor: Radosław Jadczak.

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska. Maciej Jewczak. Adam Kucharski. red. nauk. Iwona Konarzewska. Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego. przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym. zarządzaniem projektami. modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu._x000D_ Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków. rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach. jak i do studentów logistyki. zarządzania oraz informatyki. pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych._x000D_ Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych. szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania. problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego. a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty. a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy. ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz. w sposób syntetyczny. podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów. symulacji zdarzeń dyskretnych. modelowania wieloagentowego._x000D_ Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych. jak zagadnienia transportowe. ale i tych najnowszych. jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Konspiracja trzech pokoleń

Autor: Przemysław Waingertner

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje trójpokoleniowej polskiej konspiracji patriotycznej „Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących ruch zetowy. Ukazuje ich struktury. idee. działalność i postacie liderów z okresu zaborów. Wielkiej Wojny. II RP. II wojny światowej oraz lat powojennych na emigracji i w kraju (w PRL i III RP). Dzieje „Zetu” zostały przedstawione na podstawie rozległej kwerendy archiwalnej i prasowej oraz bogatego zbioru źródeł opublikowanych i literatury przedmiotu. Dzięki wnikliwym badaniom autorowi udało się zrekonstruować fascynujący wizerunek tajemniczej. mało znanej. a przecież najdłuższej konspiracji w najnowszej historii Polski.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45zachowania ryzykowne młodzieży pdf, monika jaruzelska z partnerem, książka wyspa potępionych, śródziemie cień wojny poradnik, w szpilkach od manolo pdf, małgorzata janiak, till lindemann wiersze, boy słówka, ms project kurs, komediantka reymont, dwaj żołnierze, olga tokarczuk opowiadania bizarne, umrzesz kiedy umrzesz, sabrina książka…