ISBN

ISBN

9788379697823: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/pokolenia-na-rynku-pracy-null-207508u

Cena:


Arabska Wiosna i świat arabski u progu XXI wieku

Autor: Marek M.

Od protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w latach 2010–2012. które w dziejach zapisały się pod nazwą Arabskiej Wiosny. dzieli nas niespełna dekada. Dystans kilku lat. jakie upłynęły od rozpoczęcia tych zdarzeń. pozwala na przedstawienie ich przyczyn oraz określenie konsekwencji._x000D_ Jak przebiegały wydarzenia Arabskiej Wiosny w Tunezji. Egipcie. Libii i innych państwach regionu?_x000D_ Jaką rolę w tych procesach odegrały Unia Europejska. Rosja i Stany Zjednoczone?_x000D_ Co doprowadziło do kryzysu imigracyjnego i wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Europie?_x000D_ Stałym elementem sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalność. Konflikty lokalne. panarabizm. wojna USA z terroryzmem. idea powstania tzw. Państwa Islamskiego. ale też rola literatury i kobiet w tytułowych wydarzeniach – to tylko niektóre zagadnienia tej wielowątkowej publikacji. Arabska Wiosna nie przyczyniła się do stabilizacji i demokratyzacji Bliskiego Wschodu. ale echa tych wydarzeń absorbują uwagę światowej opinii publicznej do dziś.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


Łódzki teatr Bogdana Hussakowskiego 1979-1992

Autor: Anna Magdalena

Niewątpliwym atutem książki jest pionierski charakter podjętych w niej badań. Stanowi ona pierwszą monograficzną próbę opisu dorobku artystycznego Bogdana Hussakowskiego jako reżysera i cenionego dyrektora dwóch teatrów – im. Jana Kochanowskiego w Opolu i im. Stefana Jaracza w Łodzi. Autorka scaliła materiał rozproszony w licznych tekstach źródłowych. tworząc portret artysty. który nie doczekał się dotąd żadnego kompletnego opracowania. choć odcisnął trwały i ważny ślad w historii teatrów czasu PRL._x000D_ Trafnym pomysłem jest wyeksponowanie jako kluczowego rysu tego portretu predyspozycji. działań i zasług Hussakowskiego w roli dyrektora tak wymagającej instytucji. jak Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. przeżywający frekwencyjno-artystyczną zapaść w okresie poprzedzającym stan wojenny i w ostatniej dekadzie PRL. Całkowicie uzasadnione w tym kontekście zainteresowanie autorki specyfiką społeczno-kulturalną PRL-owskiej Łodzi nadaje książce dodatkowy walor opowieści o mieście. które w dużym stopniu za sprawą Bogdana Hussakowskiego przestało być u progu lat osiemdziesiątych teatralnym ugorem._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz_x000D_ Publikacja powstała na podstawie doktoratu przygotowywanego przez Annę Magdalenę Zgodę. którego nie zdążyła obronić. Uwolniony z akademickiego dyskursu układa się w opowieść o drodze artystycznej Bogdana Hussakowskiego. Początkowo praca miała obejmować trzynastoletni okres dyrekcji Hussakowskiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Systematyczność i dociekliwość autorki sprawiła. że musiała prześledzić drogę artystyczną swojego bohatera od lat najwcześniejszych. od okresu studiów poprzez kolejne etapy pracy Krakowie i Opolu. zanim obszernie i wyczerpująco omówiła sezony spędzone w Łodzi. Należy żałować. że opracowanie to nie obejmuje późniejszej dyrekcji Hussakowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz jego ostatniego okresu twórczości. Niezależnie od tego. wartość pracy Anny Magdaleny Zgody polega na tym. że jest to pierwsza próba systematycznego opisania drogi artystycznej Bogdana Hussakowskiego do roku 1992._x000D_ Ze Wstępu prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Łódzkie biblioteki publiczne

Autor: Mariola Antczak.

Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury. ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy. międzynarodowy kontekst. polegający na takiej organizacji sieci bibliotek. która umożliwi zaspokojenie informacyjnych. kulturalnych. edukacyjnych i rozrywkowych potrzeb użytkowników._x000D_ _x000D_ Przeprowadzone badania pozwoliły wyłonić najważniejsze czynniki determinujące korzystanie z łódzkich bibliotek publicznych przez mieszkańców. można zaliczyć do nich zarówno czynniki inwestycyjne – zwiększenie liczby kupowanych książek. jak i organizacyjne –dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. promocja. wspólna karta biblioteczna. centralny katalog. Wnioski i rekomendacje autorów publikacji znalazły odzwierciedlenie w realizowanej obecnie polityce władz miasta dotyczącej bibliotek._x000D_ _x000D_ Projekt badawczy. którego efektem jest prezentowana książka. miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat łódzkich bibliotek publicznych. Autorzy skupili się na najistotniejszych barierach powstrzymujących łodzian przed korzystaniem z bibliotek. Ustalili czynniki wpływające na decyzję respondentów dotyczącą zapisania się do tych placówek i wydajniejszego z nich korzystania. W publikacji przedstawiono uwarunkowania prawne i organizacyjne oraz zadania i funkcje stawiane przed polskimi bibliotekami publicznymi. zwrócono uwagę na środki budżetowe przeznaczane na działalność omawianych instytucji kultury z uwzględnieniem zarówno dotacji. jak i środków obywatelskich. Adresatami monografii są dyrektorzy i pracownicy bibliotek. władze samorządowe. a także studenci i wszyscy zainteresowani tematyką bibliotekarską.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788381423632: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


ISBN

9788380889842: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/wideo-w-sztukach-wizualnych-null-207659u

Cena:


Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Autor: Anna Szymańska

Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jest zaadresowana do szerokiego grona odbiorców. Wiele ciekawych informacji i analiz znajdzie w niej praktyk ubezpieczeniowy odpowiedzialny za rozwój działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. wprowadzanie nowych produktów i śledzenie ich efektywności. Podobnie osoba interesująca się zastosowaniem metod statystycznych i aktuarialnych będzie mogła poznać i przeanalizować wiele podejść. metod i modeli wykorzystywanych w analizie i przy konstruowaniu systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ze względu na przyjęty sposób prezentacji poszczególnych zagadnień. praca może być potraktowana jako swego rodzaju poradnik umożliwiający sięgnięcie po odpowiednie wzory i algorytmy w zależności od rozwiązywanego przez czytelnika problemu. _x000D_ Na uwagę zasługują również: estymator bayesowski stawek składki. zaproponowane własne systemy bonus-malus. zastosowanie wskaźnika zespolonego do oceny wyników technicznych w poszczególnych klasach bonus-malus oraz do konstrukcji systemu bonus-malus. oraz algorytm pozwalający ocenić na ile zniżki i zwyżki składki. wynikające ze stosowania systemu bonus-malus. są rzeczywiste przy uwzględnieniu wzrostu składki._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2oczyszczenie energetyczne, podstawy przedsiębiorczości, szymon liebert, ewa szkudlarek, j. k rowling, dobry troll, zbrodnia i kara mobi, alicja po drugiej stronie lustra pdf, tajemnice 20 wieku, witold srokosz, krysicki włodarski analiza matematyczna, karafka la fontaine’a, józef tischner książki, lektury pdf…