Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej

Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej

Autor: Tadeusz Marszał

Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne. rozkład przestrzenny. przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki obecności mniejszości niemieckiej rozpatrywanej na płaszczyźnie społecznej i w strukturach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Autor przygląda się także usytuowaniu tej grupy etnicznej w społeczeństwie polskim w kontekście ewolucji poczucia narodowościowego kolejnych pokoleń osadników. ich stosunku do spraw i społeczności kraju osiedlenia oraz procesów integracji i asymilacj

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Jak to jest wskoczyć w ogień

Autor: Katy Evans

Chyba zaczynam się w nim podkochiwać. Kiedy ostatni raz czułam się podobnie? Oj. dawno temu. A teraz? To szaleństwo. Dlaczego lecę na faceta. który przez rok się nade mną znęcał? Czy naprawdę wystarczył mu jeden dzień. by wszystko odwrócić o sto osiemdziesiąt stopni? A może to wszystko jest jednym wielkim nieporozumieniem? Byliśmy dla siebie odpychający. żeby ukryć. że w rzeczywistości coś nas ku sobie ciągnie?

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 8.99


Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

Autor: Jan Chodkiewicz

(…) Autor monografii skoncentrował się na stworzeniu bardzo istotnego poznawczo. rzadko weryfikowanego empirycznie modelu teoretycznego na temat roli jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. (…) Doceniam doskonały warsztat badawczy dr. J. Chodkiewicza. który przeprowadził wszystkie niezbędne analizy statystyczne dla zweryfikowania modelu roli jakości życia w uwarunkowaniach efektywności leczenia alkoholików. pomijając te nieistotne. (…)_x000D_ _x000D_ Autor nadaje uzyskanym rezultatom określone znaczenie pokazując. na tle wiedzy z zakresu psychologii klinicznej. zdrowia i psychoterapii. ich wartość opisową i wyjaśniającą względem różnych zjawisk zachodzących podczas terapii i po jej zakończeniu. Pogłębiona refleksja psychologiczna pozwala zobaczyć niektóre z mechanizmów zmiany u leczących się alkoholików z nowej. nieznanej dotąd perspektywy._x000D_ _x000D_ (…) monografia (…) jest bardzo wartościową merytorycznie i interesującą poznawczo pozycją. w której autor próbuje w sposób całościowy – procesualny i strukturalny – przedstawić zagadnienia uwarunkowań efektywności terapii osób uzależnionych od alkoholu. ze szczególnym uwzględnienie bezpośredniej i pośredniej roli poziomu jakości życia w kontekście innych czynników osobowościowych i czynników związanych z głębokością alkoholizmu. (…) _x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6


Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej

Autor:

Autorami są polscy i zagraniczni badacze współczesnego Iranu. w tym spora ich część pochodzi z Iranu. W ten sposób udało się stworzyć nietuzinkowy. różnorodny oraz w dużej mierze holistyczny obraz tego państwa. Artykuły są bowiem często opisem nie tyle z zewnątrz – badacza. który przygląda się państwu i nakłada na nie swoją optykę – ile od wewnątrz. a zatem autorów mieszkających w Iranie lub się z niego wywodzących._x000D_ Z recenzji dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej_x000D_ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie_x000D_ Jakie są dążenia Iranu? Co chce osiągnąć Republika Islamska w regionie? Jakie są jej motywacje. szanse i oczekiwania? Skąd wynika często diametralnie odmienna ocena zasadniczych kwestii przez irańskich decydentów i Zachód? Próba odpowiedzi na przynajmniej część z tych pytań stanowi aspirację prezentowanej książki. W tym celu poproszono wybitnych ekspertów od Iranu. by zmierzyli się z najbardziej palącymi tematami._x000D_ dr Robert Czulda_x000D_ Uniwersytet Łódzki

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Senior Policy in Hungary. Poland and Russia

Autor: Bogusława Urbaniak.

The monograph considers the notion and scope of senior policy vis-a-vis similar policies. such as social policy on ageing. social policy on old age. and social policy on the elderly. Although retirement policy is unrelated to senior policy. it is also covered in the monograph because of its influence on the financial situation and well-being of the elderly and older adults. A brief review of the demographic situation and main population trends in EU-28 countries is followed by a presentation of senior policies in Hungary. Poland and Russia. and the impact of their retirement policies on the economic situation of older people.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów

Autor: Marek Kulesza

Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń rozprawę pana Marka Kuleszy do druku i szerokiego rozpowszechnienia. Ujawniono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzeć do środowisk naukowych. szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną w kraju. _x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. zw. Dr hab. Krystyny Marzec-Holka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8


Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce

Autor: Iwona Świeczewska

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności polskiej gospodarki. ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące wewnątrz gospodarki. jak i absorpcję wiedzy ze źródeł zewnętrznych._x000D_ W publikacji zaprezentowano badania nad źródłami wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Zastosowane na szeroką skalę metody input-output pozwoliły na skonstruowanie narzędzia. za pomocą którego stało się możliwe określenie ścieżek dyfuzji krajowych zasobów wiedzy w polskiej gospodarce. przy założeniu. że proces ten odbywa się poprzez przepływy surowców i materiałów pochodzenia krajowego. Dzięki temu badaniu wskazano gałęzie gospodarki. które są głównymi dostarczycielami innowacji dla pozostałych gałęzi. a także te. które są głównymi beneficjentami tego procesu. Uwzględnienie krajowych i zagranicznych zasobów wiedzy w modelach objaśniających poziom i dynamikę łącznej produktywności czynników produkcji dla poszczególnych gałęzi polskiej gospodarki umożliwiło identyfikację źródeł wzrostu jej efektywności zarówno w długim. jak i krótkim okresie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45upiory jo nesbo, tomek wśród łowców głów pdf, star force larson, radek rak baśń o wężowym sercu, katechizm piusa x, największe sekty, owoce miłości, magdalena witkiewicz jeszcze się kiedyś spotkamy, pocałunek szpiega, cisco packet tracer, assassin creed odyssey poradnik, książka odchudzanie z elementami fizjologii i biochemii pdf, dokumentacja medyczna pdf, o zazdrości, sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, kot filemon książka…