https://woblink.com/product-publication/download/207893/pdf

https://woblink.com/product-publication/download/207893/pdf

1:

:

Cena:


Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów

Autor: Marek Jan

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen. stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne. często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne. przekonujące. a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sformułowane na podstawie solidnie przeprowadzonych badań. Ze względu na zakres i charakter podjętych analiz publikacja jest bezkonkurencyjna._x000D_ Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Znaczenie. prawda. przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka

Autor: Janusz Maciaszek

Praca dzieli się na dwie zasadnicze części: pierwsza. obejmująca rozdziały 1–4. ma charakter historyczny a zarazem polemiczny. druga – konstruktywny i przedstawia holistyczne podejście do problematyki znaczenia. Nasze rozważania rozpoczniemy od wyodrębnienia przedteoretycznych sensów terminu „znaczenie”. Przedstawione rozstrzygnięcia będą miały charakter wstępny i przygotowawczy. Poważne badania nad znaczeniem nie mogą bowiem opierać się na próbie uściślenia intuicji związanej z tym pojęciem i konieczne jest sformułowanie teorii znaczenia. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawię wybrane teorie znaczenia w ujęciu historycznym. począwszy od starożytności aż do połowy XX wieku. Prezentowane teorie utożsamiają znaczenia z różnymi bytami. należącymi niemal do wszystkich możliwych kategorii ontologicznych. Jak będę się starał pokazać. dominujące aż do połowy XX wieku teorie znaczenia można wyprowadzić z prób interpretacji_x000D_ filozofii Arystotelesa. w szczególności zaś jego pojęcia formy. którą uznaję za prototyp pojęcia znaczenia. Częściowy przełom w badaniach nad znaczeniem przyniosły prace Gottloba Fregego. które pozwoliły na przypisanie znaczeń wyrażeniom nienazwowym. Jak będę się jednak starał pokazać. Frege nie zdołał wyzwolić się do końca spod wpływu arystotelizmu._x000D_ _x000D_ _x000D_ Książka ta przeznaczona jest dla czytelnika. który interesuje się filozoficzną refleksją nad językiem i komunikacją językową. Powinna ona zainteresować zarówno filozofa. jak i filologa._x000D_ _x000D_ Ze wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18bractwo śmierci, wojtek miłoszewski farba, psychologia spoleczna wojciszke, olejniczak lucyna, katarzyna puzyńska utopce, nesbo królestwo, śliska sprawa, oswald bajka, rachunkowość przedsiębiorstw, seksualność polaków, biblioteka internetowa libra, matura angielski ćwiczenia leksykalno gramatyczne pdf, zaczekaj na mnie książka, sąsiedzi z piekła rodem 2, jak sie nie zabic i nie zwariowac ksiazka, kafka pisarz…