Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Autor: Radosław Piwowarski

Przejrzystość polityki fiskalnej wymusza racjonalne ekonomicznie zacho¬wania na politykach. przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Sprzyja też podejmowaniu trudnych decyzji gospodarczych. Dlatego potrzebne są prace. których przedmiotem jest poprawa zdrowia finansów publicznych. Konieczne jest zrozumienie racjonalnie i długofa¬lowo prowadzonej polityki fiskalnej nie tylko przez profesjonalistów. ale także przez polityków. którzy podejmują decyzje ją kształtujące. _x000D_ _x000D_ Upowszechnianie wiedzy o narzędziach służących poprawie stanu finansów publicznych i o doświadczeniach ich stosowania w innych krajach powinno temu sprzyjać. Istotna jest również szeroka edukacja ekonomiczna społeczeństwa. która pozwala obywatelom dokonywać trafnych wyborów politycznych. Wszystkim tym aspektom poświęcona jest w mniejszym lub większym stopniu niniejsza książka. Osią pracy jest przejrzystość polityki fiskalnej. która z jednej strony warunkuje prowadzenie efektywnej i racjonalnej polityki. a z drugiej pozwala też na trafniejszą jej ocenę.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 28


ISBN

9788379699476: Wydawnictwo

Format

21.45: https://woblink.com/ebook/przywry-trematoda-czesc-systematyczna-digenea-echinostomida-katarzyna-niewiadomska-207549u

Cena:


Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych

Autor:

Jak specjaliści konstruują udane cyfrowe kampanie marketingowe? Jak wykorzystać najnowsze technologie. aby lepiej komunikować się ze swoimi klientami lub mierzyć efekty swoich działań?_x000D_ W publikacji zaprezentowano kreatywne rozwiązania w tworzeniu strategii przedsiębiorstw działających zarówno na rynkach tradycyjnych. jak i wirtualnych. Przykłady projektów już zrealizowanych potwierdzają. iż marketing wsparty rozwiązaniami informatycznymi przynosi firmom świetne efekty finansowe i wizerunkowe. Zaletą opracowania jest to. iż studia przypadków opracowali praktycy – właściciele czy menedżerowie firm oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania. Książka może okazać się pomocna w odniesieniu sukcesu zarówno dla przedsiębiorców działających od wielu lat. jak i dla osób dopiero rozpoczynających własny biznes. Stanowi też przydatny materiał dla dydaktyków stosujących metodę case study do połączenia nauki i dydaktyki z praktyką.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95beata ziółkowska, leon gradoń, ksiazki online, czas pogardy audiobook download, niech żyje król julian gra, frederic delavier, matematyka finansowa pdf, franz grillparzer, michał gołkowski powrót chomikuj, gutowska adamczyk cukiernia pod amorem tom 6, heinrich wölfflin, tolkien dzieci hurina, nizioł metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki pdf, pamięć nieulotna, gra o tron ebook pdf, szczęście przy kominku, zimbardo nieśmiałość, haruki murakami kronika ptaka nakręcacza, henryk sienkiewicz krzyzacy, sto lat mp3, szkoła żon witkiewicz, troszyński ćwiczenia położnicze pdf, księżniczka musi umrzeć…