Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J.

W prezentowanym tomie autor. pionier badań nad twórczością. zwłaszcza w kontekście edukacyjnym. zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości. która zawiera opisy i analizę procesów twórczych. refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania. a także prezentację metod badania twórczości. Autor. zajmując się uwarunkowaniami edukacyjnymi twórczości. pokazuje również omawiane zagadnienie w szerszym kontekście społeczno-kulturowym – definiuje ważne czynniki wspierania twórczości jako postawy i sposobu działalności człowieka.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788380887282: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/mistrzostwo-duchowe-null-208175u

Cena:


Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany

Autor: Tomasz Czapla

Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich językach. najbardziej poszukiwaną przez pracodawców umiejętnością jest przystosowywanie się do zmian. Taki wynik stanowi odpowiedź na coraz bardziej burzliwe i nieprzewidywalne otoczenie. w którym funkcjonują współczesne organizacje._x000D_ W odróżnieniu od większości opracowań skupiających się na różnych aspektach zarządzania zmianami. autor prezentowanej monografii wychodzi naprzeciw opisanemu wyżej trendowi. koncentrując się na perspektywie pracowników i ich funkcjonowaniu w sytuacji zmiany. W książce Czytelnik znajdzie nie tylko ocenę poziomu gotowości do zmian. jaki prezentują badani pracownicy. lecz także pogłębioną analizę źródeł takiego stanu rzeczy. Przyjęcie perspektywy kompetencyjnej jako elementu metodyki badania pozwoliło na wskazanie mocnych stron i obszarów rozwoju. a te elementy mogą stanowić inspirację dla bezpośrednich przełożonych i menedżerów odpowiadających za rozwój organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości

Autor: Leszek Engelking

Chwyt metafizyczny jest (…) książką. którą Leszek Engelking powinien był. a nawet w końcu musiał napisać. swego rodzaju autorską sumą badawczą. krytyczną. wreszcie czytelniczą. Z pewnością nie ja jeden cieszę się. że ten zasłużony polski komentator Nabokova zebrał w jednej książce odkrycia i odczytania rozproszone dotychczas w przedmowach. posłowiach i opracowaniach publikowanych na przestrzeni wielu lat (…). Rozprawa (…) pozostaje (…) klasyczną monografią akademicką ze wszystkimi charakterystycznymi dla niej cechami: aparatem bibliograficznym. (…) krytyczną dyskusją z istniejącymi interpretacjami (…). propozycjami nowych. oryginalnych odczytań poszczególnych dzieł Nabokova. Trzeba odnotować. że typowe analizy krytyczne współistnieją w dziele z informacjami biograficznymi; w niektórych rozdziałach (…) konkretne interpretacje zdają się schodzić na dalszy plan; Engelking przywołuje mnóstwo faktów dotyczących okoliczności powstania. fascynacji pisarza (na przykład szachami i motylami). a nawet adaptacji filmowych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Gutorowa

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2


(Dy)fuzje

Autor:

Publikacja jest efektem projektu realizowanego w Muzeum Sztuki w Łodzi w kooperacji z Zakładem Literatury XX iXXI wieku UŁ. Badania. prowadzone w duchu case studies. koncentrowały się na zjawiskach świadczących o przywiązaniu artystów do rozmaitych wariantów awangardowo pojętej zasady integracji sztuk. Akcentowały one także zbieżność dążeń twórców w Polsce po 1945 roku w różnych kontekstach społeczno-politycznych. instytucjonalnych czy nawet towarzyskich._x000D_ Książka dotyczy sojuszy i analogii w obrębie sztuk wizualnych i literatury – zarówno ponad ich zwyczajowo respektowanymi formułami. jak i w umownie przestrzeganych i honorowanych granicach. Autorzy zgromadzonych tekstów starają się uchwycić wzajemne artystyczne stymulowanie w rozprzestrzenianiu konkretnych idei. a zarazem interesuje ich zmiana usytuowań i optyk w postrzeganiu pozornie dobrze znanych zagadnień; innymi słowy – wszystko to. co kryje się w semantycznym potencjale tytułowych „(dy)fuzji”._x000D_ „Tom ma wyraźny rys nowatorski – i to zarówno w płaszczyźnie rewelatorskiej (tam. gdzie mowa jest o zjawiskach słabo zbadanych). jak i w obszarze repetycji (tam. gdzie poruszane są zagadnienia nie najgorzej opracowane). […] Wyłania się też w nim pewien dział by tak rzec. poznawczy. Po jednej jego stronie sytuują się przyczynki do twórczości bardzo znanych i znanych artystów (Białoszewski. Brzozowski. Buczkowski. Czycz. Haupt. Kantor. Peiper. Strzemiński. Themerson). z drugiej natomiast strony otrzymujemy kompetentne teksty. poświęcone artystom i zjawiskom znanym mniej lub niemal wcale (Bruszewski. Dłużniewski. Kryszkowski. Partum czy też sztuka artzinów). Siłą rzeczy. te pierwsze przyczynki wymagają podjęcia swoistego agonu z badaczami-poprzednikami. te drugie zaś stanowią nowość intelektualną niejako same przez się. Takie zestawienie wydaje się bardzo ożywcze dla wymowy całej publikacji”._x000D_ Z recenzji dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza. prof. UAM

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


ISBN

9788379699278: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/telewizyjna-transmisja-sportowa-w-ujeciu-genologii-lingwistycznej-beata-grochala-207540u

Cena:


ISBN

9788379699438: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/komizm-polskich-i-francuskich-zdan-cytowanych-magdalena-lipinska-207547u

Cena:


Edukacja do samodzielności

Autor: Aldona Pobojewska

Główną zaletą książki jest doskonała precyzja (bez zbędnych. nazbyt formalnych odniesień) w ujmowaniu trudnych zagadnień filozoficznych i wysoki poziom rozważań merytorycznych. Napisana jest przez praktyka. ale głęboko świadomego obszernego zaplecza teoretyczno-konceptualnego. stojącego za konkretnymi rozwiązaniami. To nie tylko wykład określonej metody kształcenia. ale również. a może przede wszystkim – potężna etyka. To nie tylko technika – jak uczyć – ze szczególnym podkreśleniem nauczania – etyki. ale również. a może bardziej podstawowe – przesłanie moralne. które winno towarzyszyć każdemu nauczycielowi. Tym ważniejsze. że nie ograniczone do jednego kontekstu idei (przeświadczeń światopoglądowych). ale przedstawiającego. jak funkcjonować w zróżnicowaniu tych właśnie idei._x000D_ Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Macieja Woźniczki_x000D_ Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy_x000D_ im. Jana Długosza w Częstochowie_x000D_ W serii ukazały się: _x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży_x000D_ Robert J. Sternberg. Linda Jarvin. Elena L. Grigorenko. Mądrość. inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces_x000D_ E. Płóciennik. Mądrość dziecka. Predyspozycje – przejawy – perspektywy wspierania

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


12

https://woblink.com/ebook/struktura-przestrzenna-malych-miast-z-perspektywy-20-lat-transformacji-null-207136u: https://woblink.com/product-publication/download/207136/pdf

:

Cena:


Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji

Autor: Dorota Łochnicka

Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian. przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania._x000D_ Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia szeregu działań. tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa. bez względu na zajmowane stanowisko._x000D_ Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej. jej uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację „przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach. dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95dyspota, dzień rozrachunku, źródła monastyczne, fraszki i treny kochanowskiego, biochemia harpera ilustrowana, księga siusiaków, arcybiskup sheen, złoty wiek piratów, ostateczne rozwiązanie, dieta na jelito drażliwe przepisy, czrne stopy, ursula le guin ziemiomorze, logika matematyczna zadania, socjologia giddens, reymont wampir, potaczała, jutro jak nadejdzie wojna, medicover narodziny księżniczki, matan, kontratyp audiobook, mózg a zachowanie pdf, majami zły pies chomikuj, przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych polski pdf, crimen…