Wariacje (post)humanistyczne

Wariacje (post)humanistyczne

Autor: Marcin Maria

Autor potrafi poprowadzić czytelnika przez skomplikowane meandry sporów w sposób klarowny. rekonstruując przyczyny utraty wiary w możliwość sprawczości podmiotów społecznych. naświetlając złożone teoretyczne i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania tej groźnej sytuacji._x000D_ Przywołuje wiele publikacji. sprawnie wyłuskując najistotniejsze ich aspekty. W ten sposób tworzy spójną narrację oferującą oryginalną autorską korektę niektórych tez posthumanizmu (np. tezy o zerwaniu z humanizmem. tezy o śmierci podmiotu). przy jednoczesnym docenieniu korzystnych transformacji. jakie przyniosło odejście od imperialnego antropocentryzmu._x000D_ Nie wszystkie konkluzje autora będą powszechnie akceptowane. jednak uważam. że dopóki wnioski są wyprowadzane konsekwentnie z przyjętych założeń. wraz z uwzględnieniem kontekstu debat. zasługują na uwagę oraz ponowne ich rozpatrzenie. Znakomita większość konkluzji jest przekonująca i świadczy o dużej wnikliwości autora. Dar syntezy wielu wątków zwykle omawianych w izolacji. zderzania perspektyw. które dopiero pozwalają zauważyć wcześniej niedostrzegane związki – to potężny atut publikacji._x000D_ Dr hab. Maria Kostyszak. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autor: Milan Popović

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza. ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy funkcjonowania faktoringu i ryzyka z nim związanego. zaproponowano metody klasyfikacji transakcji faktoringowych. a także sposoby przetwarzania tych transakcji. Treści zawarte w publikacji mogą okazać się szczególnie przydatne pracownikom firm. które świadczą usługi faktoringowe. projektantom systemów informatycznych i studentom szkół ekonomicznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego

Autor: Arkadiusz Wąsiński

Autor publikacji podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw doświadczających niepowodzenia prokreacyjnego i związanej z tym niezamierzonej bezdzietności. Zaprezentował własną koncepcję autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa. Proces autokreacji ujmowany całościowo obejmuje świadomą pracę nad sobą małżonków. transformatywne uczenie się biograficzne. autoformacyjne kierowanie własnym rozwojem osobowym oraz samokształtowanie ja rodzica adopcyjnego w horyzoncie agatologicznym i aksjologicznym. Złożony. wielowymiarowy charakter autokreacji został ujęty na gruncie integralnej koncepcji człowieka. a problematykę usytuowano także w kontekście antropologicznym. aksjologicznym i egzystencjalnym.

Wydawnictwo:

Cena:


:

:

Cena:


ISBN

9788379699377: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/reinterpretacje-ewa-kubiak-207544u

Cena:w pułapce myśli pdf, bóg na ławie oskarżonych, regina brett jesteś cudem pdf, gang niewidzialnych ludzi audiobook, arystoteles pdf, lj smith, kamienia na szaniec streszczenie, filary ziemi, ochrona osób i mienia książka pdf, slownik ortograficzny polski online, pirogenne, powrot posla, hashimoto dieta książka, maria simma książka…