Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich kazaniach okolicznościowych z lat 1795-1830

Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich kazaniach okolicznościowych z lat 1795-1830

Autor: Rafał ks. Szczurowski

Generacja Polaków. która jako pierwsza doświadczyła skutków rozbiorów Rzeczpospolitej. stała się świadkiem ważkich wydarzeń końca XVIII i początku XIX w. Pokolenie to najpierw starało się uratować państwo zagrożone przez ościenne mocarstwa. a następnie. kiedy to państwo zostało wymazane z mapy Europy. zaczęło podejmować próby zmierzające do jego odbudowy. ale także uczyło się funkcjonować w zaistniałych warunkach politycznych. pod panowaniem nowych władców. Przeżywało w związku z tym chwile nadziei. czasy rozterek i okresy rozczarowań. dając początek swoistej sztafecie pokoleń Polaków mierzących się z dramatem nieposiadania własnego państwa. O losach tej generacji i stworzonej przez nią pokolenio

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 12.99


Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą. T. 1

Autor:

Książka. którą przekazujemy do rąk Czytelników. dotyczy szeroko pojętego zjawiska funkcjonowania sąsiedztwa i pogranicza. wokół którego koncentrują się konflikty zbrojne lub dochodzi do współpracy. Otwierają ją teksty poświęcone relacjom transgranicznym. stanowiącym istotny składnik bezpieczeństwa międzynarodowego. Kilka pierwszych studiów dotyczy regionalnej wizji bezpieczeństwa. wiązanego z Unią Europejską. Kolejna część materiałów dotyczy współczesnego pogranicza i możliwości pojawienia się konfliktów. nie tylko identyfikowanych w kategoriach walki zbrojnej. Publikację zamykają rozważania obejmujące zagadnienia polskiego sąsiedztwa.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 28.8


ISBN

9788379695201: Wydawnictwo

Format

27.7: https://woblink.com/ebook/statystyki-pozycyjne-w-procedurach-estymacji-i-ich-zastosowania-w-badaniach-ekonomicznych-dorota-pekasiewicz-208099u

Cena:


ISBN

9788366494183: Wydawnictwo

Format

27.93: https://woblink.com/ebook/moca-jego-rak-austin-lynn-205360u

Cena:bill bryson krótka historia prawie wszystkiego, mark olshaker, michalak gwiazdka z nieba, demony wojny przechrzta, zygmunt rumel wiersze, pwsz klaisz, samotnica, maciej stajniak, ksiegarnia ebook, poezja erotycza, wolność od znanego, córki wawelu pdf, natalia daśko, ewolucja życia sprawdzian, wzorce zachowań, dziady cześć 2, carrie elks, siła rozumu…