https://woblink.com/product-publication/download/205022/epub

https://woblink.com/product-publication/download/205022/epub

1:

:

Cena:


Teoria i praktyka logopedyczna

Autor:

Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy. terapii i profilaktyki logopedycznej. wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze. a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny. językoznawstwa. pedagogiki. psychologii. Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami mowy. potrzebna jest dyskusja o pożądanych kierunkach rozwoju logopedii w XXI wieku. przedstawienie najnowszych wyników badań nad mechanizmami zaburzeń komunikacji językowej. metodami diagnozy czy terapii. Teoria i praktyka logopedyczna powinny uwzględniać […] wzrost liczby osób w wieku senioralnym wymagających opieki logopedycznej. a także pacjentów w wieku produkcyjnym. chorujących na nowotwory jamy ustnej. krtani czy mózgu. których konsekwencją są zaburzenia mowy. Równie istotnym kierunkiem rozwoju współczesnej logopedii jest wczesna interwencja logopedyczna u dzieci już od okresu noworodkowego. wpisująca się w założenia profilaktyki logopedycznej […]. Zawarte w monografii treści dotyczą podmiotów oddziaływań logopedycznych. czyli dzieci. dorosłych. seniorów z różnymi dysfunkcjami mowy i głosu oraz samych terapeutów. […] Książka adresowana jest do logopedów. lekarzy. pedagogów. psychologów. lingwistów zajmujących się problematyką zaburzeń mowy. Wśród jej odbiorców powinni znaleźć się również studenci takich kierunków. jak: logopedia. filologia polska. psychologia. pedagogika. medycyna._x000D_ Ze Wstępu_x000D_ „Przedłożona do oceny wydawniczej monografia wieloautorska to bardzo dobra wizytówka łódzkiej logopedii – jednego z ważniejszych w Polsce ośrodków prowadzących badania dyskursu zaburzonego oraz kształcącego przyszłych logopedów. Zaprezentowany zbiór tekstów. mimo iż zróżnicowany pod względem merytorycznym. językowym i edytorskim. jest tylko potwierdzeniem naukowej rangi logopedii w Uniwersytecie Łódzkim.”_x000D_ Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika. prof. UP w Krakowie

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor:

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja’) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych. a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel. którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego. potrafi również kreować własny wizerunek. kształtuje warunki do wolności. wyzwala twórczość uczniów. personalizuje edukację. dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości. traktuje nauczanie jako formę sztuki. która wymaga od niego mądrości._x000D_ W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska. Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik. Dorota Radzikowska).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.95


ISBN

9788382470024: Wydawnictwo

Format

16: https://woblink.com/ebook/zdrowa-nauka-sondergaard-torben-206112u

Cena:


Optymalizacja w logistyce. tom 2

Autor: Radosław Jadczak.

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska. Maciej Jewczak. Adam Kucharski. red. nauk. Iwona Konarzewska. Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego. przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym. zarządzaniem projektami. modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu._x000D_ Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków. rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach. jak i do studentów logistyki. zarządzania oraz informatyki. pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych._x000D_ Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych. szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania. problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego. a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty. a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy. ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz. w sposób syntetyczny. podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów. symulacji zdarzeń dyskretnych. modelowania wieloagentowego._x000D_ Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych. jak zagadnienia transportowe. ale i tych najnowszych. jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95sztuka obslugi penisa pdf, pawel bryla, gottland pdf, droga cienia pdf, stankiewicz genealogia, umysł milionera, czytaj online, intj-t zawody, przewodnik po świecie suplementów, performans, maria simma uwolnijcie nas stąd pdf, podejście procesowe w zarządzaniu pdf, arystokratka i fala przestępstw na zamku kostka, diana brzezińska zaufaj mi, raw belle, piekielna miłość pdf doci, shaq bez cenzury, cesarzowa achaja…