Braterstwo

Braterstwo

Autor: Martin Cross

Spadkobierca ogromnej fortuny musi zostawić wszystko. co dotychczas przynosiło mu radość i satysfakcję. by pod ochroną wynajętych ludzi uciekać razem z bratem w leśne. górskie ostępy. Nie wie. kto i dlaczego go ściga. Komu ufać? Przed kim się ukrywać? Na kim polegać? Kto jest przyjacielem. a kto wrogiem? Jedyne. co mu pozostaje to braterstwo i lojalność wobec rodziny. Brat. którego nie znośni. jest całkowitym jego przeciwieństwem. ale kilkutygodniowy pobyt z nim jest warunkiem. by odziedziczyć majątek. Przydzielonym ochroniarzom nie ufa. gdyż są pracownikami wuja. którego uznaje za swojego największego wroga. Wie jedno – musi w ustalone miejsce dostarczyć okup za swojego kuzyna – jedynego mężczyznę. którego szanuje i na którym mu zależy. Po drodze nic nie idzie tak. jak zaplanowano. Obława. strzelanina i

99: https://woblink.com/ebook/prawo-energetyczne-slawomir-turkowski-206728u

Cena:


ISBN

9788379697021: Wydawnictwo

Format

23.5: https://woblink.com/ebook/orientacja-rynkowa-we-wspolrzadzeniu-miastem-justyna-anders-morawska-wawrzyniec-rudolf-208113u

Cena: Wawrzyniec Rudolf


PDF

207677: 24.95

https://woblink.com/product-publication/download/207677/pdf

:

Cena:


Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków

Autor:

W książce przedstawiono wybrane aspekty przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych. zachodzących w małych miastach po 1990 r. Jest to okres. w którym nastąpiły liczne zmiany w ich funkcjonowaniu. wynikające w dużej mierze ze specyfiki danego ośrodka. Dlatego też tak istotne staje się rozpoznanie uwarunkowań. możliwości i tendencji rozwojowych w konkretnych małych miastach. dzięki któremu można będzie dokonywać analiz o bardziej syntetycznym charakterze. Doskonałym uzupełnieniem zagadnień omawianych w książce jest bardzo obszerny wybór polskiej literatury geograficznej. zebrany w grupy tematyczne. Prezentowana publikacja powinna zatem zainteresować zarówno praktyków samorządowych. jak i środowiska naukowe oraz studentów geog

:

Cena:


Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Autor:

Książka jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych. więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej; samotnego dzieciństwa w rodzinie; lokalnych wzorów solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów; zasobów i kierunków zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego; kształcenia integracyjnego; procesów restrukturyzacji i ich wpływu na pamięć zbiorową mieszkań

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.5


Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714-1768)

Autor: Małgorzata Mieszek

W tragediach Jana Bielskiego uwidaczniają się nieliczne elementy świadczące o zakorzenieniu w tradycji i sięganiu po rozwiązania stosowane przez wcześniejszych dramaturgów. Bielski był przecież przedstawicielem zakonu z dwóchsetletnim doświadczeniem pedagogicznym. literackim i teatralnym. Ścieranie się dwóch tendencji ujawnia się w jego tragediach na wielu płaszczyznach. Dowodzi to raz jeszcze owej „przełomowości”. „stania na granicy”. a równolegle odzwierciedla ówczesne przemiany. jakim podlegała jezuicka dramaturgia. Bez uprzedzeń. jakie obecne były w dawniejszej literaturze przedmiotu. ale też nadmiernie nie przeceniając teatralnego dorobku Bielskiego. w książce starano się ukazać. że jego tragedie wystawiane w kolegiach w ciągu ponad dwudziestu lat w znacznym stopniu przyczyniły się do ugruntowania nowej dramaturgii. Stała się ona w efekcie podglebiem dla późniejszej działalności teatrów oświeceniowych._x000D_ Z Zakończenia_x000D_ Książka jest ważną publikacją naukową […] przedstawiając zjawisko kulturowe sprzed stuleci. buduje poczucie łączności z przeszłością. poprzez wskazanie programu edukacji obywatelskiej. opartej na wzorach zaczerpniętych z historii. poprzez omówienie edukowania przez dramat. teatr i retorykę. Z tego powodu należy także do zbioru trwałych wartości dziedziczonych przez współczesność._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Ireny Kadulskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45czlowiek o 24 twarzach, ząb zupa zębowa, współczesny świat, książki historyczne pdf, sredniowiecze polski, hashimoto książka pdf, adrianna szymańska, majkraft rozbitkowie, marek gągolewski, joseph conrad jądro ciemności, aparaty i urządzenia elektryczne, mariusz w. majewski, divinity original sin tworzenie przedmiotów, brandon budowniczy, seks nie milosc, gnidy sennik, 2 miliony za grunwald, mieczysław plopa, morrowind poradnik pdf, wszystko albo nic pdf, powiesić wybebeszyć, olga szmidt, chyłka ekstradycja pdf…